Vi afliver syv sejlivede myter om bæredygtige investeringer

Flere mennesker vælger at investere deres penge i etiske – og bæredygtige fonde. Dog florerer der stadig en lang række misforståelser om bæredygtige investeringer. Vi adskiller fakta fra fiktion.

Det koster på afkastet at investere bæredygtigt 

Den gængse opfattelse er, at bæredygtige investeringer handler om at tilfredsstille den sociale og grønne samvittighed snarere end at generere profit. En undersøgelse lavet af hollandske Triodos viser, at næsten tre ud af 10 undgår etiske fonde, fordi de mener, at afkastet ikke vil kunne matche de konventionelle alternativer. En lang række studier har dog vist, at man ikke går på kompromis med afkastet, og at etiske fonde og bæredygtige investeringer derimod har en positiv indvirkning på afkastet. Hos SDG Invest lader vi afkastet tale for sig selv. Vi har år til dato 30,49 % i afkast.

Man skal være rig for at kunne investere bæredygtigt.

Mange tror, at man kun kan investere bæredygtigt, hvis man har store summer at investere, eller er villig til at betale meget høje omkostninger. Hos SDG Invest har vi valgt at følge verdensmålenes mantra ’leave no one behind’ (ingen skal efterlades). Minimumsinvestering er på ca. 12.529 DKK (pr. 17.12.12).

Samtidig er vores omkostninger lave for et aktivt forvaltet produkt. De årlige løbende omkostninger er på 1.36 %.

Alle investeringsfonde, som er mærket ”grønne”, ”bæredygtige” eller ”etiske”, er ansvarlige

I takt med at bæredygtige investeringer vinder frem er der flere og flere fonde, som mærker deres produkter som enten grønne, bæredygtige, etiske eller hævder anden form for impact. Her gør termen ”greenwashing” i visse tilfælde sig gældende. At greenwashe betyder, at man formidler et forkert indtryk eller giver vildledende oplysninger om, hvordan en virksomheds eller fondes produkter er mere grønne, end de reelt set er. Det er derfor vigtigt, at man som investor finder et bæredygtigt investeringsprodukt, der passer til ens bæredygtige prioriteringer.

Nogle fonde er bæredygtige i den forstand, at de undlader at investere i industrier som tobak, våben, gambling og olie, men investerer ikke i virksomheder, der har til formål at drive den bæredygtige omstilling. Hos SDG Invest har vi taget det valg, at vi kun investerer i virksomheder, der har en positiv indvirkning på FNs 17 verdensmål.

Bæredygtige investeringer er udelukkende rettet mod grønne problematikker og miljøet

I sidste måneds nyhedsbrev skrev vi, hvordan en grøn investeringsforening udelukkende investerer i projekter eller selskaber, som arbejder med vedvarende energi, rent vand, genbrug af affald og lignende. Hos SDG investerer vi i denne type af selskaber, men vi investerer også i mange andre sektorer som f.eks. landbrug, produktion og teknologi. Vi er derfor ikke blot en grøn investering, men investerer også i virksomheder som arbejder for en bæredygtig udvikling indenfor FNs 17 verdensmål. Læs mere her.

Etiske fonde udleverer ikke samme mængde information og data for præstation

Gennemsigtighed og ansvarlighed er kernen af bæredygtige investeringer. Pålidelige etiske fonde er forpligtede til at være ærlige overfor investorer i forhold til, hvor og hvordan deres penge bliver investeret. Hos SDG Invest udgiver vi en årlig impact rapport med information om vores virksomheder og porteføljens bæredygtige impact på en lang række parametre. Månedligt udgives et faktaark, hvor du kan følge afkast, investeringsstrategi, risiko, sektorfordeling og mange andre økonomiske nøgletal.

Bæredygtige investeringer er ikke for seriøse investorer

Der har hersket en generel antagelse om, at bæredygtige investeringer ikke er for seriøse investorer. Dog ser vi en eksplosiv stigning i antallet af pensionskasser og kapitalforvaltere, som er ved at indse potentialet i at investere bæredygtigt. Flere af dem er ved at fravælge olie og kul, da det på sigt kan blive strandede aktiver. I vores optik, kan man kun være en seriøs investor, hvis man tager bæredygtighed alvorligt.

Vi er etiske nok, hvis vi bare frasælger de ”syndige” aktier

Flere og flere individer og institutioner frasælger ”syndige” aktier, hvor virksomheden direkte har dårlig indflydelse på vores planet eller dets beboere. Det er et skridt i den rigtige retning, men at investere bæredygtigt er meget mere end det. Ved at investere i virksomheder der proaktivt arbejder med bæredygtige forretningsmodeller og løsninger, er du med til at sikre, at virksomheder, som reelt gør en forskel, finansieres.  En bæredygtig investor er ikke blot en investor, der fravælger det negative. En bæredygtig investor udvælger proaktivt aktier, der gør en bæredygtig forskel.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder