OM SDG INVEST

Kapitalforeningen SDG Invest gør det muligt for dig at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber. Kapitalforeningen investerer udelukkende i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig aktivt forholder sig til Paris-aftalens mål om at begrænse global temperaturstigning og FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

SDG Invest bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk fornuft i at gøre tingene ordentligt. At vi har et ansvar for den planet, vi videregiver til vores børn og efterfølgende generationer, og at mennesker og institutioner i stigende grad vil søge mod selskaber, som arbejder bæredygtigt og visionært.

The world’s sustainable development goals (SDGs) are creating a platform to meet the greatest challenges of our times. Sustainability is at the heart of transforming the world’s economy. Business models must address societal challenges.

Anne-Louise Thon-Jensen • Co-founder, SDG Invest

Investering med et bæredygtigt formål

For SDG Invest er det en mærkesag at investere med et bæredygtigt formål.
Derfor er alle SDG Invest investeringsprodukter betegnet som Artikel 9 produkter.

I EU har der længe været et ønske om at mobilisere investeringskapital i en mere bæredygtig retning. Derfor har EU blandt andet indført kategorier for investeringsprodukter, der har til formål at gøre det lettere for investorer at danne sig et overblik over hvilken grad af bæredygtighed investeringen medfører. Investeringsprodukter fra EU kan altså enten være Artikel 6, hvor bæredygtighed ikke er i fokus, Artikel 8, hvor bæredygtige karakteristika er integreret, eller Artikel 9, hvor investeringsformålet er bæredygtighed.

SDG Invest har som bæredygtigt investeringsformål, at porteføljen bidrager til opnåelsen af Paris-aftalens målsætning om at begrænse global temperaturstigning til 1,5 grader.

Afdelingen har en holistisk tilgang til bæredygtighed, inspireret af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og vægter at porteføljevirksomhederne har en positiv indvirkning både på klima og miljø samt på sociale forhold. Afdelingen har et miljømæssigt bæredygtigt investeringsformål, men dette investeringsformål udøves ikke på bekostning af sociale bæredygtighedsfaktorer.

Hvad betyder SDG?

SDG står for Sustainable Development Goals og kaldes på dansk FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De har til formål at fremtidssikre vores planet og livet for vores kommende generationer.

Med FN som tovholder blev målene i 2015 fastlagt blandt de 193 medlemsstater. Helt konkret er det formuleret i 17 mål, som opstiller retningslinjer og måltal for virksomheder, institutioner og stater, der skal sikre, at vi får en mere bæredygtig verden inden 2030.

Også privatpersoner ønsker at tage del i denne omstilling. Private ventes, både som forbrugere og investorer, at søge mod selskaber med et bæredygtigt værdigrundlag og ansvarlig adfærd. De vil i stigende grad købe og investere hos bæredygtige virksomheder og kræve, at deres pension og anden opsparing placeres ansvarligt.

De 17 verdensmål lægger op til et holistisk perspektiv på bæredygtighed, hvor klima, miljø, sociale forhold og økonomisk velfærd og udvikling hænger sammen. Det er på denne baggrund, at vi har etableret SDG Invest. For bæredygtig adfærd og økonomisk værdiskabelse kan sagtens kombineres.

Kapitalforeningen SDG Invest

SDG Invest er stiftet i et samarbejde mellem StockRate Asset Management og SDG Lead. Kapitalforeningen bygger således på stærke kræfter med kombinationen af årelang erfaring i udvælgelse af de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan og værdiskabelse via bæredygtig drift og ansvarlig forretningsførelse.

SDG Invest er etableret som en kapitalforening, som med de valgte investeringsrammer på mange måder minder om en investeringsforening. En kapitalforening er en alternativ investeringsfond (AIF), som er reguleret efter “Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde”.

SDG Invest forvaltes af StockRate Forvaltning, som er under tilsyn af Finanstilsynet.

StockRate Asset Management er en uafhængig dansk formueforvalter, som forvalter formuer direkte samt rådgiver Investeringsforeningen StockRate Invest.

Som ekspert indenfor bæredygtighed gennemfører SDG Lead en omfattende vurdering af virksomhederne og stræber efter at opnå de højeste standarder i overensstemmelse med vores investorers ønsker

SDG Invest er børsnoteret på Nasdaq København. Som investor køber du værdibeviser i kapitalforeningen. Disse opbevares i dit depot i din bank og registreres, ligesom andre værdipapirinvesteringer, i Værdipapircentralen (VP).

Skandinaviska Enskilda Bank (SEB) er depositar. Det betyder, at kapitalforeningens værdier opbevares i SEB, ligesom SEB forestår udstedelsen af kapitalforeningens værdibeviser.

Den indre værdi af kapitalforeningen opgøres flere gange om dagen, så du kender altid værdien af din investering. Du kan dagligt investere i SDG Invest gennem din netbank ved at søge på fondskoden DK0061668654. Du er meget velkommen til at kontakte StockRate Asset Management, hvis du har brug for hjælp til at investere.

FÅ INDSIGT I VORES BÆREDYGTIGE AFTRYK

Hvert år udgiver SDG Invest en impact-rapport, som fortæller om den forskel investeringerne har gjort. Læs mere om vores virksomheders arbejde med verdensmålene.