OM SDG INVEST

Hvem står bag SDG Invest

SDG Invest er stiftet i et samarbejde mellem StockRate Asset Management og SDGlead.

Kapitalforeningen bygger således på stærke kræfter med kombinationen af årelang erfaring i udvælgelse af de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan og værdiskabelse via bæredygtig drift og ansvarlig forretningsførelse.

Kapitalforeningen får desuden foretaget et årligt review af sin investeringspraksis af revisionsvirksomheden PwC, som på denne baggrund udarbejder en ISAE 3000 erklæring.

StockRate Asset Management er en uafhængig dansk formueforvalter, som forvalter formuer direkte samt rådgiver Investeringsforeningen StockRate Invest.

SDGlead rådgiver virksomheder om bæredygtighed, forretningsetik og værdiskabelse gennem ansvarlig og bæredygtig forretningsdrift.

The world’s sustainable development goals (SDGs) are creating a platform to meet the greatest challenges of our times. Sustainability is at the heart of transforming the world’s economy. Business models must address societal challenges.

Anne-Louise Thon Schur • Co-founder, SDG Invest

Foreningskonstruktionen

SDG Invest er etableret som en kapitalforening, som på mange måder minder om en investeringsforening. En kapitalforening er en alternativ investeringsfond (AIF), som er reguleret efter “Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde”.

SDG Invest administreres af StockRate Forvaltning, som er under tilsyn af Finanstilsynet.

Som investor køber du værdibeviser i kapitalforeningen. Disse opbevares i dit depot i din bank og registreres, ligesom andre værdipapirinvesteringer, i Værdipapircentralen (VP).

Skandinaviska Enskilda Bank (SEB) er depositar. Det betyder, at kapitalforeningens værdier opbevares i SEB, ligesom SEB forestår udstedelsen af kapitalforeningens værdibeviser.

Én gang om dagen opgøres den indre værdi af kapitalforeningen, så du kender altid værdien af din investering. Du kan investere i SDG Invest ved at kontakte StockRate Asset Management, din egen bank eller din børsmægler. Du finder tegningsblanketten her.

FÅ MÅNEDLIG INFORMATION FRA SDG INVEST

Få information og nyheder om selskaber der går forrest, når det gælder SDG mål. Følg med i de selskaber som SDG Invest har investeret i.

Få SDG nyheder