OM SDG INVEST

Hvem står bag SDG Invest?

SDG Invest er stiftet i et samarbejde mellem StockRate Asset Management og SDG Lead.

Kapitalforeningen bygger således på stærke kræfter med kombinationen af årelang erfaring i udvælgelse af de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan og værdiskabelse via bæredygtig drift og ansvarlig forretningsførelse.

StockRate Asset Management er en uafhængig dansk formueforvalter, som forvalter formuer direkte samt rådgiver Investeringsforeningen StockRate Invest.

SDG Lead rådgiver virksomheder om bæredygtighed, forretningsetik og værdiskabelse gennem ansvarlig og bæredygtig forretningsdrift.

The world’s sustainable development goals (SDGs) are creating a platform to meet the greatest challenges of our times. Sustainability is at the heart of transforming the world’s economy. Business models must address societal challenges.

Anne-Louise Thon • Co-founder, SDG Invest

Foreningskonstruktionen

SDG Invest er etableret som en kapitalforening, som med de valgte investeringsrammer på mange måder minder om en investeringsforening. En kapitalforening er en alternativ investeringsfond (AIF), som er reguleret efter “Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde”.

SDG Invest forvaltes af StockRate Forvaltning, som er under tilsyn af Finanstilsynet.

SDG Invest er børsnoteret på Nasdaq København. Som investor køber du værdibeviser i kapitalforeningen. Disse opbevares i dit depot i din bank og registreres, ligesom andre værdipapirinvesteringer, i Værdipapircentralen (VP).

Skandinaviska Enskilda Bank (SEB) er depositar. Det betyder, at kapitalforeningens værdier opbevares i SEB, ligesom SEB forestår udstedelsen af kapitalforeningens værdibeviser.

Den indre værdi af kapitalforeningen opgøres flere gange om dagen, så du kender altid værdien af din investering. Du kan dagligt investere i SDG Invest gennem din netbank ved at søge på fondskoden DK0061668654. Du er meget velkommen til at kontakte StockRate Asset Management, hvis du har brug for hjælp til at investere

FÅ MÅNEDLIG INFORMATION FRA SDG INVEST

Få information og nyheder om selskaber der går forrest, når det gælder SDG mål. Følg med i de selskaber som SDG Invest har investeret i.

Få SDG nyheder