MÅL OG INVESTERINGSSTRATEGI

Mål

Som Artikel 9 investeringsprodukt, er målet med SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier at gøre det muligt for investorer at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i de økonomisk stærkeste selskaber, som forholder sig aktivt til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

SDG Invest bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk fornuft i at gøre tingene ordentligt, og at mennesker og institutioner i stigende grad vil søge mod selskaber, som arbejder bæredygtigt og visionært.

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier udloddende har samme sammensætning som den akkumulerende aktieportefølje af samme navn. De to porteføljer er udviklet til at være ens, så investorer frit kan vælge den fond der passer bedst i deres investeringsportefølje. SDG Invest tager forbehold for at der kan være mindre variationer.

Investeringsstrategi

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier er en aktivt forvaltet fond, med 50-75 selskaber med bred spredning på tværs af sektorer og geografi. Alle selskaber gennemgår en dybdegående screening inden udvælgelse til porteføljen, gennem vores unikke analysemetoder til at vurdere økonomisk styrke samt indvirkning på bæredygtig udvikling.

SDG Invest ønsker at sammensætte en portefølje af selskaber der har en positiv indvirkning på deres omverden. Investeringer med væsentlige bæredygtighedsrisici frasorteres, og afdelingen følger SDG Invests ’Minimum Standards for Sustainability’. Det indebærer at vi ekskluderer virksomheder med økonomisk aktivitet i fossile brændstoffer, våben, tobak, alkohol, gambling og pornografi. Inden for disse områder har vi nul-tolerance.

Vi sætter barren højest for bæredygtighed og investerer i de globale selskaber, der driver den bæredygtige transformation.

Anne-Louise Thon-Jensen • Partner, SDG Lead

Afdelingen har et miljømæssigt bæredygtigt investeringsformål, om at porteføljen bidrager til opnåelsen af Paris-aftalens målsætning om at begrænse global temperaturstigning til 1,5 grader. I sammensætningen af porteføljen er det desuden en prioritet at virksomhederne bidrager positivt til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

DOKUMENTER

BÆREDYGTIGHEDS-  RELATEREDE OPLYSNINGER

FAKTAARK

CENTRAL INVESTORINFORMATION

IMPACT REPORT

Beholdningsliste