SDG Invest udgiver sin første impact rapport

Den 7. februar 2018 så SDG Invest dagens lys for første gang. Vi lancerede med det mål, at vi vil være dét bæredygtige investeringsprodukt på markedet, som sætter baren højst. Midlet er vores kapitalfond, der udelukkende investerer i globale børsnoterede virksomheder, som aktivt arbejder med FN’s 17 Verdensmål
for Bæredygtig Udvikling, og samtidig giver et stabilt og godt afkast til vores investorer.

Hos SDG Invest mener vi, at gennemsigtighed, måling og rapportering er vigtige midler, hvis vi skal fremme bæredygtige investeringer og tiltrække den nødvendige investeringskapital, som det kræver at løse de globale udfordringer og indfri FN’s 17 Verdensmål. Vi er samtidig stolte over vores produkt, og vil gerne vise vores investorer, hvad det er for nogle virksomheder og verdensmål de investerer i, når de placerer deres penge hos SDG Invest. Vi er derfor utroligt glade for, at vi kan dele vores første Impact Rapport med jer.

I rapporten kan du læse meget mere om vores investeringsfilosofi, vores porteføljesammensætning, og hvordan virksomhederne arbejder med FN’s Verdensmål.
Du kan blandt andet læse om, at:

  • 93 % af virksomhederne i SDG Invest har sat sig ambitiøse mål for at reducere deres udledning af
    drivhusgasser
  • 95 % af virksomhederne i SDG Invest arbejder i multistakeholder initiativer, der har til formål at
    løse systemiske udfordringer inden for den bæredygtige udvikling
  • 60 % af virksomhederne har sat mål for omstillingen til cirkulær økonomi.

Hos SDG Invest ser vi frem til at følge udviklingen blandt vores virksomheder. For selvom vi sætter baren højt, er der stadig områder, hvor vi ønsker at se virksomhederne gå forrest og tage lederskab. Det gælder især inden for områder som ansvarlig skat og diversitet.

Vi håber du vil læse rapporten, og vi ser frem til at modtage din feedback.