SDG Invest udgiver sin første impact rapport

Den 7. februar 2018 så SDG Invest dagens lys for første gang. Vi lancerede med det mål, at vi vil være dét bæredygtige investeringsprodukt på markedet, som sætter baren højst. Midlet er vores kapitalfond, der udelukkende investerer i globale børsnoterede virksomheder, som aktivt arbejder med FN’s 17 Verdensmål
for Bæredygtig Udvikling, og samtidig giver et stabilt og godt afkast til vores investorer.

Hos SDG Invest mener vi, at gennemsigtighed, måling og rapportering er vigtige midler, hvis vi skal fremme bæredygtige investeringer og tiltrække den nødvendige investeringskapital, som det kræver at løse de globale udfordringer og indfri FN’s 17 Verdensmål. Vi er samtidig stolte over vores produkt, og vil gerne vise vores investorer, hvad det er for nogle virksomheder og verdensmål de investerer i, når de placerer deres penge hos SDG Invest. Vi er derfor utroligt glade for, at vi kan dele vores første Impact Rapport med jer.

I rapporten kan du læse meget mere om vores investeringsfilosofi, vores porteføljesammensætning, og hvordan virksomhederne arbejder med FN’s Verdensmål.
Du kan blandt andet læse om, at:

  • 93 % af virksomhederne i SDG Invest har sat sig ambitiøse mål for at reducere deres udledning af
    drivhusgasser
  • 95 % af virksomhederne i SDG Invest arbejder i multistakeholder initiativer, der har til formål at
    løse systemiske udfordringer inden for den bæredygtige udvikling
  • 60 % af virksomhederne har sat mål for omstillingen til cirkulær økonomi.

Hos SDG Invest ser vi frem til at følge udviklingen blandt vores virksomheder. For selvom vi sætter baren højt, er der stadig områder, hvor vi ønsker at se virksomhederne gå forrest og tage lederskab. Det gælder især inden for områder som ansvarlig skat og diversitet.

Vi håber du vil læse rapporten, og vi ser frem til at modtage din feedback.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder