Er SDG Invest en ‘grøn’ investeringsfond?

I SDG Invest bliver vi ofte spurgt om vi er en ’grøn’ investeringsfond? Det er vi, men vi er også langt mere end det. Vi er nemlig en bæredygtig fond, der kigger på hele virksomhedens arbejde med bæredygtig transformation.

En ’grøn’ investeringsforening ville udelukkende investere i projekter eller selskaber, som arbejder med vedvarende energi, rent vand, genbrug af affald o. lign. Hos SDG Invest har vi også denne type af selskaber i vores portefølje. Men vi investerer også i mange andre sektorer, som fx landbrug, produktion og teknologi, hvorfor vi ikke kun er en ’grøn’ investering. Nogle af selskaberne i vores portefølje rangerer, hvis det måles i absolutte tal, i top 161 af virksomheder, som forurener mest i verden. De er dog en del af vores portefølje grundet deres produktion af goder vi alle har brug for, og deres store arbejde for at producere disse goder så bæredygtigt som muligt, og ikke på grund af deres nuværende totale udledning af CO2.

Når ét selskab fx har over 700.000 direkte leverandører og flere millioner underleverandører, så tager det tid at omstille sin virksomhed, uddanne alle led i dets værdikæde og kontrollere efter bæredygtige principper. Men det er den type af selskaber, som har en enorm indvirkning, når det ændrer sin virksomhed til at være bæredygtig. Disse selskaber kan virkelig skabe en transformation og ændring i samfundet. Det gør de med helt konkrete mål, tiltag, partnerskaber og samarbejder med regeringer verden over. På baggrund af vores bæredygtighedsscreening og virksomhedernes reelle og seriøse handlinger, så mener vi, at vi er en bæredygtig investeringsmulighed.

SDG Invest samarbejder med andre investorer fra hele verden igennem initiativet Climate Action 100+ på at gå i dialog med de virksomheder, som vi er investeret i, og som rangerer på Climate Action 100+ listen, for at præge deres udvikling i endnu højere grad.

Vi kan se, at selskaberne i vores portefølje skaber en bæredygtig udvikling, som opfylder vores nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det kan du læse mere om i vores seneste Impact Rapport.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder