Solide regnskaber understøtter den positive udvikling i aktiemarkedet

April måned videreførte på mange måder de positive takter fra marts. Vaccinationsprogrammerne fortsatte, mange vestlige samfund åbnede gradvist mere op, og virksomhedernes indtjening overraskede til den positive side. Samtidig gør politikerne deres for at understøtte økonomien med hjælpepakker og initiativer, og der er fortsat udsigt til lave renter fra centralbankerne.

Set med investorøjne er der sket rigtig meget positivt i april måned, og afkastet for SDG Invest sluttede måneden med 2,12 % efter alle omkostninger. Den positive udvikling er fortsat ind i maj måned, hvor afkastet år-til-dato er på 11,62 % efter alle omkostninger.

Regnskaber overgår forventninger

I april lød startskuddet for den europæiske og amerikanske regnskabssæson for 1. kvartal. Regnskabssæsonen er vigtig for investorer, da det giver en indikation for, hvordan selskaberne klarer sig. Til dags dato har omkring 90 % af de amerikanske selskaber og 75 % af de europæiske selskaber aflagt regnskab for første kvartal. Regnskaberne overgår analytikernes forventninger og har øget optimismen blandt investorerne, da selskabernes indtjening er bredt funderet og steget markant. I et fremtidsperspektiv bør det være positivt, da økonomien er ved at komme i gang ovenpå nedlukninger og restriktioner.

Fortsat lave renter fra centralbankerne

Vi har i markedskommentaren for februar og marts måned skrevet om de tiltagende inflationsforventninger og deraf stigende renter og udsving på aktiemarkederne. I april måned har centralbankerne fortsat understøttet marked med lave renter og synes at være upåvirket af tiltagende inflationsforventninger. Tilmed mener mange eksperter, at inflationstegnene er midlertidige.

Udviklingen fremadrettet: Fokus på inflation og mutationer

Investorer har i høj grad deres blik rettet mod inflationen og renteudviklingen, og det vil over de kommende måneder i 2021 vise sig, om inflationstegnene vil bøje af, som set mange gange tidligere. Blikket er også rettet mod risikoen for nye mutationer, der kan sænke vaccinationernes effektivitet og påvirke den positive udvikling. Dog ser det ud til, at vaccinerne fra Pfizer og Moderna er solide og kan modificeres efter behov.

 

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder