Pæne aktiekursstigninger i marts måned

Marts måned 2021 bød på pæne stigninger på aktiemarkederne. SDG Invest gav et plus på 7,34 % (efter alle omk.) og sluttede dermed første kvartal på 8,19 % (efter alle omk.). Den store stigning i aktiekurserne kommer på baggrund af positive forventninger til væksten i de globale økonomier. Samtidig har de sat gang i en stigende inflationsforventning, der primært har resulteret i højere renteniveauer i USA.

Positive forventninger til økonomien

Marts måned har især været præget af positive forventninger til økonomien, da der forventes en hurtigere genopretning af økonomierne ovenpå corona-pandemien end tidligere antaget.

Det har medført stigninger i aktiekurserne, tiltagende inflationsforventninger og højere renteniveauer. Det paradoksale er, at stigende renter ofte anskues negativt, da det medfører dyrere lån for forbrugerne. Men væksten og den øgede aktivitet er godt for økonomien og finansmarkederne, og det vil uundgåeligt medføre prisstigninger og stigende renter.

Det hele er hjulpet godt på vej af lempelig pengepolitik og hjælpepakker i USA og Europa. Ikke mindst forventes det, at USA vil opleve en større fremgang i BNP-væksten for 2021 bl.a. pga. Bidens gigantiske hjælpepakke på USD 1.900 milliarder.

Forventninger fremadrettet

Vi står i en situation, hvor der stadig er et stykke vej til, at befolkningerne er vaccineret mod COVID-19. Imens lemper og strammer lande restriktioner pga. faldende og stigende COVID-19 smittetal, hvilket kan skabe udsving på aktiemarkederne.

Rentebevægelserne er et klart tegn på øget optimisme og højere forventninger til væksten i de globale økonomier ovenpå corona-pandemien. Indtil videre er tendensen mest udbredt i USA, og der tales om en langvarig økonomisk optur, der kan påvirke inflationen og renterne yderligere. Det er dog mere sandsynligt, at inflationstegnene vil bøje af, og rentestigningerne vil tage en pause indenfor den nærmeste fremtid, som set mange gange tidligere.

 

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder