Rentestigninger skaber udsving på aktiemarkederne – men det er et positivt tegn for økonomien

januar måned i år fortsatte de positive takter fra 2020 med stigende aktiekurser på de globale aktiemarkeder. I februar måned har frygt for stigende renter dog resulteret i store udsving med kursfald til følge. På trods af det kan renteudviklingen ses som et positivt tegn for økonomien.

I den seneste måned har vi oplevet stor fokus på tiltagende inflation, hvilket har presset renterne op, og påvirket aktiekurserne negativt. De stigende renter ændrer bl.a. på aktiernes prissætning. Her er det især de meget højt prisfastsatte vækstaktier (som tech-aktier), der er ramt, idet stigende renter har en negativ effekt på prisfastsættelsen af disse.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om forventningen til stigende renter reelt vil materialisere sig, eller om vi blot er vidne til en mindre kortvarig stigning, som vi har set mange gange før. Investorernes fokus er for tiden rettet mod den 10-årige amerikanske rente, som på kort sigt (6 måneder) er gået fra 0,72 % til 1,44 %.

Rentestigning kan ses som et positivt tegn for økonomien

Det paradoksale er, at forventningerne til en øget inflation og heraf stigende renteniveauer, kommer, fordi der forventes en hurtigere genopretning af økonomierne end tidligere antaget. Gang i økonomien bør medføre stigende priser.eDerfor vil investorerne i lånemarkedet allerede nu gerne have en højere rente. Det hele er hjulpet på vej af hjælpepakker i USA og Europa. Ikke mindst forventes det, at USA vil opleve en større fremgang i BNP-væksten for 2021 bl.a. pga. den kommende hjælpepakke på USD 1.900 milliarder.

Rentebevægelsen kan dermed være tegn på normalisering af økonomien fra før corona-pandemien. Det er ikke et tegn på en ny lang tendens, da det er sandsynligt, at inflationstegnene vil bøje af, og rentestigningerne stoppe mere op. 

Kvalitetsaktier giver positivt afkast trods udsving

I 2021 til ligger afkastet for SDG Invest på 0,79 % efter alle omkostninger (d. 01.03.21). På trods af den sidste måneds udsving har investeringer i stabile kvalitetsselskaber stadig givet et positivt afkast i 2021. 

I SDG Invest har vi altid fulgt vores strategi om at investere i stabile kvalitetsselskaber. Strategien har på den lange bane beskyttet vores investorers midler og sikret et afkast langt over markedet. I korte perioder vil det dog være uundgåeligt, at vores strategi afkastmæssigt kan være lidt efter markedet. Den nuværende udvikling er nemlig til gunst for specifikke sektorer som især finans, hvilket ikke lever op til SDG Invests bæredygtige kriterier. Vores faste investeringsstrategi har gennem årene været et solidt kompas under gunstige og ugunstige vilkår. Vores kvalitetsaktier vil klare sig godt igennem en tid med rentestigninger, da vi altid har fokus på at investere i kvalitetsselskaber, der både indtjeningsmæssigt og finansielt er stabile.

Vi forventer øget udsving på aktiemarkederne, i takt med at renteniveauerne ændres både op og ned. Det er dog vigtigt at holde for øje, at rentestigningerne sker på baggrund af positive tegn: øget optimisme og højere forventninger til væksten i de globale økonomier oven på corona-pandemien. 

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder