Langsigtet investering der slår markedet

COVID-19 har skabt store udsving på de finansielle markeder, og spørgsmålet rejser sig, om det er muligt at ”time” sig til bedre afkast ved at udnytte udsvingene. Læs i dette indlæg om SDG Invests afkast, månedens udvikling og vores holdning til kortsigtet timing.

Verdensindekset MSCI World er på -3,94 % ÅTD, hvor afkastet for kapitalforeningen SDG Invest er -0,91 %. Det er en solid outperformance ift. det globale markedsafkast med 3,04 % ÅTD (efter alle omk. 06.08.20).

SDG Invests outperformance skyldes vores aktieinvesteringsstrategi og deraf sektorfordeling. Virksomhederne, vi investerer i, er valgt på baggrund af deres økonomiske bæredygtighed. Dvs. at de har lagt penge til side til at modstå dårlige tider. Samtidig har vi en relativ høj vægt af aktier i sektorer, som har klaret sig godt under nedlukningen (se vores faktaark HER).

Månedens udvikling

Stigningerne på aktiemarkederne siden bunden i marts 2020 skyldes til dels regeringers og centralbankers finans- og pengepolitiske indgreb. Samtidig er investorernes tro på fremtiden vendt tilbage med genåbningerne efter lockdown, og der forventes en bedring i andet halvår og i 2021.

Den altafgørende risikofaktor for aktiemarkedernes udvikling er stadig spredningen af COVID-19, og om omfattende nedlukninger igen bliver relevante. USA har været hårdt ramt i juli måned, og Kina rapporterer om lokale udbrud i forskellige regioner. I Europa ser vi også udbrud i Frankrig, Tyskland, Østrig, Belgien og Danmark, hvor det dog er for tidligt at tale om en reel anden bølge. Politikerne synes dog at være tilbageholdende med at lukke hele samfund ned igen pga. de store økonomiske omkostninger. I stedet anvendes nålestiksnedlukninger, og i USA og Europa er mundbind ved at blive en del af den politiske værktøjskasse i kombination med håndhygiejne og ’social distancing’. Fokus er at købe tid indtil en vaccine er udviklet (læs om ’hammer and dance-strategy’ HER).

I baggrunden er det fortsat positive og negative nyheder som kvartalsregnskaber, forbrugertal, handelskrig, det amerikanske valg og BNP-tal, som trækker aktiemarkederne op og ned. Om end det er tidligt at give et fyldestgørende billede af virksomhedernes regnskaber for andet kvartal, er der indikationer på, at de er bedre end forventet – især i sektorer der har klaret sig godt under coronakrisen.

Kan man “time” aktiemarkedet?

Hos SDG Invest forventer vi fortsat, at der i den kommende tid til være usikkerhed og kursudsving, men at markederne med tiden vil stabilisere sig.

Som langsigtet investor anbefaler vi ikke at forsøge at ’time’ sig til et bedre afkast og udnytte markedernes udsving. Markedstiming handler om at forudsige, hvorvidt en top eller bund i aktiemarkedet er nået for at kunne sælge og købe på attraktive tidspunkter. Der er ikke påvist en konsekvent strategi for timing, og sandsynligheden for at få noget ud af det er lav. Vi lever i en tid, hvor mange faktorer øver indflydelse på aktiemarkedet, og ofte er de ikke rationelle men styret af følelser og til tider uigennemskuelige (læs om FOMO HER).

Det kan grundlæggende bedre betale sig at forblive investeret trods markedsuro. Det hænger bl.a. sammen med, at i forsøget på at time markedet er det muligt, at man går glip af børsens bedste dage. Selvfølgelig også de dårligste dage. Men det har vist sig at være vigtigt at være på markedet de bedste dage, selvom de kan tælles på en hånd, da de står for en stor del afkastet.

Der vil altid være udsving på de finansielle markeder og situationer, som ingen havde forudset. Historisk set har det vist sig, at aktiemarkederne altid kommer igen, og at det giver det bedste afkast at være investeret i aktier.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder