Bæredygtige kvalitetsaktier viser styrken under coronakrisen

Maj måned har været præget af gradvise genåbninger af økonomierne i kølvandet på Covid-19, og investorernes tro på fremtiden er vendt tilbage. En udvikling, som aktiemarkederne i den grad har kvitteret for i maj, selvom makrotallene for fx arbejdsløshed, lønkompensation og forbrug viser, at vi er midt i en dyb økonomisk krise.

På trods af den positive udvikling er der fortsat stor usikkerhed. Investorernes risikoparathed på de finansielle markeder afhænger fremadrettet af især tre faktorer – smittespredningen, de økonomiske realiteter og forbruget efter genåbningen – som der er mange ubesvaret spørgsmål ift. Kommer der en anden bølge i corona-smitten? Hvornår kommer der en vaccine til Covid-19? Vil forbrugerne med genåbningerne trække kreditkortet op af lommen? Eller vil væksten være lav grundet den høje arbejdsløshed og ændret adfærd?

Virksomhedernes regnskabstal for andet kvartal kan vise de første indikationer på, om privatforbruget bevæger sig mod normale tilstande med genåbningerne. De tal får vi først i de kommende måneder. Viser det sig, at virksomhederne har klaret sig bedre end forventet, vil det trække markederne op og vice versa.

Vores forventning er fortsat, at markederne på længere sigt vil stabilisere sig, men på kort sigt vil usikkerheden og markedsudsving være en del af hverdagen.

SDG Invest outperformer det globale marked

Verdensindekset MSCI World er på -3,99 % for året (DKK d. 10.06.20), hvor afkastet for SDG Invest er -2,26 %. Det er en solid outperformance i et rystet marked, hvor tabet i investeringsforeningen er 1,73 % mindre end det globale marked. Det er aldrig behageligt at se værdien af sin opsparing blive mindre på kort sigt. Men set i forhold til aktiemarkedets udvikling under coronakrisen viser SDG Invests investeringsstrategi for aktier at være solid.

Høj finansiel styrke, god sektoreksponering og høj risikospredning

Hos SDG Invest vælger vi aktier ud fra en tretrinsraket. Først laves en økonomisk screening, dernæst en frasortering af sektorer der ikke er bæredygtige og afslutningsvist laver vi en proaktiv screening af virksomhedernes arbejde med FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og løsninger til de globale udfordringer (læs mere om vores tretrinsraket HER).

Under den økonomiske screening vælger vi virksomheder ud fra tre parametre: høj indtjeningsstyrke, høj stabilitet og høj finansiel styrke. Vi har altid fastholdt en høj finansiel styrke, dvs. at virksomhederne har lagt penge til side til dårlige tider. En høj finansiel styrke under krisetider giver frihedsgrader til at fortsætte med at udvikle virksomheden fremfor at være nødsaget til at sende medarbejdere hjem. I sidste ende kan virksomhederne med en høj finansiel styrke opnå en bedre bundlinje end selskaber af svagere kvalitet.

I SDG Invest har vi under nedlukningen ikke været eksponeret overfor sektorer, der har haft det hårdt. Her nævnes bl.a. energi- og finanssektoren. Vi frasorterer bl.a. fossile brændstoffer og alkoholproducenter, da de ikke bidrager til indfrielsen af FN’s 17 verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Til gengæld har vi en relativ høj vægt af aktier i sektorer, som har klaret sig godt under nedlukningen. Her nævnes IT med en vægt på 27,4 % i porteføljen og dagligvarer med 17,3 % (se faktaark for yderligere information sektorfordeling).

Samtidig bliver din investering spredt på porteføljens 59 bæredygtige kvalitetsaktier, og risikoen dermed minimeret. Denne risikospredning gør, at vi undgår at blive slået helt omkuld under økonomiske kriser.

En høj finansiel styrke, god sektoreksponering og høj risikospredning bringer dig som investor godt igennem en krise som denne. Alt i alt er bæredygtige kvalitetsaktier godt rustet til usikre tider.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder