Optimisme afløste frygt og panik i andet kvartal

Andet kvartal (Q2) af 2020 har været præget af fuldstændige nedlukninger af samfund efterfulgt af gradvise genåbninger af økonomierne. Med genåbningerne er investorernes tro på fremtiden vendt tilbage. En udvikling som aktiemarkederne i den grad har kvitteret for med historiske stigninger siden bunden i slutningen af marts. Det er på trods af, at makrotallene i kvartalet for arbejdsløshed, lønkompensation, forbrug og BNP-vækst peger på, at vi er midt i en økonomisk nedgang.

Stigningerne på aktiemarkederne skyldes til dels, at regeringer og centralbanker har handlet både hurtigt og markant med enorme finans- og pengepolitiske indgreb i de første seks måneder af 2020. På trods af det har det været meget uklart, hvilken omfattende påvirkning nedlukningerne ville have på virksomhederne. I første kvartal (Q1) annullerede flertallet af virksomhederne deres forventninger til indtjeningen for Q2 og hele 2020. Investorerne handlede derfor ud fra smittetallenes negative udvikling og det værst tænkelige scenarie. I løbet af andet kvartal blev Q1-regnskaberne offentliggjort, hvilke var bedre end analytikernes forventninger. Nu havde investorerne tal at handle på samtidig med, at smittetallene aftog flere steder og samfund begyndte at genåbne. Det har skabt ro hos investorerne, som har fundet tryghed i, at vi kommer gennem coronakrisen. Der er en konsensus om, at 2020 ikke bliver et godt år, hvorfor de nu ser frem mod 2021.

Aktiemarkedernes historiske stigninger er yderligere hjulpet på vej af det psykologiske fænomen ‘fear of missing out’ (FOMO). Dvs. frygten for at misse en optur i aktiemarkedet. Investorernes iver for at udnytte tilbagefaldene og komme ind i aktiemarkedet siden bunden d. 23. marts har resulteret i store stigninger – måske for store – og kan fremadrettet være med til at skabe udsving.

Hvis vi skeler til Kina og deres økonomi efter genåbningen, bevæger den sig i den rigtige retning. Dog med øje for, at mange brancher stadig er hårdt ramt. Det samme ses herhjemme, hvor især rejsebranchen, fly, hoteller, restaurations- og oplevelsesindustrien har det svært.

På trods af den positive udvikling i andet kvartal er der fortsat flere usikkerhedsfaktorer, der kan bidrage til udsving på aktiemarkederne. I slutningen af juni måned informerede WHO om, at smittespredningen på verdensplan stiger, og at der er en reel bekymring for en anden bølge af coronasmitte. Handelskrigen mellem USA og Kina er så småt begyndt at blusse op igen, og en potentiel handelskrig mellem USA og Europa bidrager også til usikkerhedsfaktorerne. Sidst i juni udkom rapporter om, at USA forbereder afgifter på europæisk eksport for 3,1 mia. dollars fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Spanien. Dertil kommer, om forbrugerne har lyst til at trække kreditkortet op af lommen efter genåbningerne, eller om væksten vil være lav grundet den høje arbejdsløshed og ændret adfærd.

Lige nu tyder det på, at investorerne ser gennem coronakrisen og mod 2021. Den altafgørende risikofaktor er stadig udviklingen i smittetallene, om nedlukninger igen bliver relevante, og hvornår der kommer en vaccine. I baggrunden er der positive og negative nyheder som f.eks. handelskrig, forbrugertal, virksomhedsregnskaber, arbejdsløshed og BNP-tal, som vil trække op og ned.

Hos SDG Invest forventer vi, at markederne på længere sigt vil stabilisere sig, men på kort sigt vil usikkerhed og markedsudsving fortsat være en del af hverdagen.

SDG Invest outperformer fortsat det globale marked

Verdensindekset MSCI World er på -3,04 % ÅTD (07.07.20), hvor afkastet for SDG Invest er -1,25 %. Det er en solid outperformance i et rystet marked, hvor tabet er 1,79 % mindre end det globale markedsafkast. Det er aldrig behageligt at se værdien af sin opsparing blive mindre på kort sigt. Men set ift. aktiemarkedets udvikling under coronakrisen viser SDG Invests outperformance, at vores investeringsstrategi for kvalitetsaktier er solid.

SDG Invest afsluttede april, maj og juni måned med hhv. et afkast på 9,4 %, 3,93 % og 0,56 %. Meget af det tabte fra første kvartal 2020 er dermed indhentet. Det skyldes bl.a., at vi overvejende har investeret i sektorer, som har klaret sig godt under coronakrisen herunder IT og dagligvarer (for sektorfordeling se faktaark). Samtidig tager vores investeringsstrategi højde for økonomiske kriser ved at investere i virksomheder ud fra tre kvalitetskriterier: en høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet.

Især kriteriet om finansiel styrke kommer SDG Invests investorer til gavn i den nuværende økonomiske krise. Når en virksomhed lægger penge til side i gode tider og holder en sund balance (kriteriet om finansiel styrke), så er den markant bedre rustet, når en økonomisk krise kommer. Den høje finansielle styrke giver nemlig frihedsgrader, så ledelsen i virksomheden ikke skal spørge banken eller staten om hjælp for at holde sin virksomhed i gang (Hos SDG Invest vælger vi aktier ud fra en tretrinsraket. Læs mere om vores aktieudvælgelsesstrategi her).

Vores investeringsstrategi og gode eksponering mod sektorer har taget dig som investor godt igennem den nuværende krise og vil gøre det fremadrettet.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder