Gennemprøvet investeringsfilosofi bag finansiel analyse i SDG Invest

Vi er dem, der sætter baren for bæredygtighed højest, og det vil vi blive ved med. Og med vores gennemprøvede finansielle investeringsmodel sikrer vi samtidig, at man ikke går på kompromis med afkastet, når man investerer i bæredygtige selskaber gennem SDG Invest.   

SDG Invest har som økonomisk målsætning at levere attraktive afkast til dig som investor, men det skal gøres ansvarligt. Foreningen investerer kun i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidigt agerer ansvarligt, bæredygtigt og visionært. I SDG Invest tror vi på, at kombinationen mellem økonomisk styrke og bæredygtighed på langt sigt også giver de bedste afkast.

Den økonomiske udvælgelse

Den økonomiske udvælgelse er baseret på StockRate Asset Managements ekspertise inden for investering i globale aktier. StockRates investeringsfilosofi har i over 10 år skabt attraktive og stabile afkast, der ligger over markedsniveau i de porteføljer, som StockRate administrerer. StockRates aktieportefølje har siden opstart den 1. januar 2008 givet et gennemsnitligt årligt afkast på 9,76%. Det svarer til 175% afkast i perioden frem til 30. november 2018.

StockRate har en database med informationer på 65.000 virksomheder, som inkluderer historiske regnskabsoplysninger, der går op til 25 år tilbage i tiden. De 65.000 globale selskaber bliver vurderet på deres indtjening, finansielle styrke og økonomiske stabilitet.

Kun de bedste virksomheder kommer igennem nåleøjet i SDG Invest, og dernæst bliver de vurderet på deres ansvarlighed og bæredygtige lederskab.

De stærkeste selskaber kan gøre en forskel

Gennem det seneste år har vi skrevet om flere af selskaberne, som er med i SDG Invests portefølje. Hvert enkelt selskab er udvalgt på baggrund af en dybdegående SDG-analyse (analyse af hvorledes virksomheden lever op til FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling), der går langt ud over klassisk ESG-screening, og samtidig forholder sig til værdiskabelse for de kommende generationer.

Som investor i SDG Invest er man med til at investere i selskaber, der går forrest når det kommer til bæredygtighed. Selskaberne i SDG Invests portefølje har dermed både vilje og evne til at gøre en forskel. F.eks. når Nestlé stiller krav til selskabets over 680.000 leverandører, eller Burberry vil opbygge det Afghanske marked for kashmiruld.

SDG Invest portefølje består dermed af selskaber, der både er finansiel bæredygtige og som tager ansvar og arbejder aktivt med FNs verdensmål.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder