Burberry vil opbygge det Afghanske marked for kashmiruld

I Afghanistan lever over 50 % af befolkningen under landets nationale fattigdomsgrænse (sat af Verdensbanken til 1 dollar om dagen). Samtidig har landet potentiale til at blive ledende inden for eksport af kashmiruld, som hele 95% af landets geder producerer. Pt. er det kun 7 % af verdens kashmirproduktion, der kommer fra Afghanistan, så landet har et langt større potentiale.

Derfor har luksus mærket Burberry indgået en aftale med den internationale NGO Oxfam og konsulenthuset PUR projet, om at opbygge en bæredygtig og ansvarlig produktion af kashmiruld i det fattige land. Projektet er sat til at vare fem år, og har tre fokusområder:

  1. Projektet vil skabe et bedre produktionsmiljø for bønderne
  2. Projektet vil træne bønderne i bedre opdræt og dyrevelfærd
  3. Projektet vil hjælpe bønderne med at organisere sig lokalt, så de kan forhandle bedre priser på verdensmarkedet

En stor del af træningen har samtidig til formål at øge bæredygtigheden i produktionen, ved at lære bønderne om korrekt afgræsning, klimaforandringer, fodersammensætning mm. som vil have et positivt aftryk på miljøet.

Et stærkt miljøfokus er ekstremt vigtigt, da kashmirproduktionen i dag ligger et stort pres på lokalmiljøet grundet overgræsning. De fleste bønder har i dag mange geder, da overlevelsesraten er lav. Det er derfor en prioritet, at få øget kvaliteten af produktionen, og dermed nedbringe kvantiteten. Målet med projektet, er dermed også at undgå at Afghanistan lider samme skæbne som Mongoliet, hvor det vurderes at 76% af landets natur er påvirket af landets store kashmirproduktion i højere eller mindre grad.

En del af Burberry’s løfte om at gøre en postiv forskel for 1 million mennesker i lokalområderne

Projektet med Oxfam og PUR projet er en del af Burberry’s overordnede strategi for ansvarlighed, der løber frem mod 2022. Strategien består af tre overordnede løfter

  1. At gøre en positiv forskel for 1 million mennesker
  2. At blive CO2 neutrale og gøre affald til en ressource
  3. At skabe positive forandringer gennem alle Burberry produkter

Du kan læse mere om Burberry’s ansvarligheds strategi her, og mere om projektet med Oxfam og Pure projet her.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder