Solide regnskaber sender SDG Invest på rekordkurs

Igennem de seneste uger har mange af selskaberne i SDG Invests portefølje præsenteret solide regnskaber for 3. kvartal 2019. Analytikere havde på forhånd frygtet svage regnskaber på baggrund af usikkerhedsfaktorer som aftagende global vækst, Brexit og handelskrigen mellem USA og Kina. Virkeligheden er dog, at kvalitetsvirksomhederne i SDG Invests portefølje igen har overgået analytikernes forventninger og præsenteret solide regnskaber.

Frygten for Brexit og handelskrigen, der de sidste to år har haft negativ påvirkning på aktiemarkederne, er aftaget. Det ser nu ud til, at Briterne er ved at finde deres vej ud af EU – om end intet er sikkert. Samtidig er der positive toner i handelskrigen mellem USA og Kina, hvor vurderingen er, at hverken USA med præsident Trump i spidsen eller Kina vil have gavn af en ordinær handelskrig.

De ovennævnte faktorer, herunder især de solide regnskaber fra 3. kvartal, har alle øget risikoappetitten hos investorerne. Det har resulteret i aktiekursstigninger og et nyt rekordniveau for investorerne hos SDG Invest.

27,29% i afkast åtd

Afkastet i 2019 er pr. 7. november 27,29% efter alle omkostninger. Det er er flot afkast, ikke mindst set i forhold til verdensindekset MCSI World – som i samme periode har et afkast på 25,68% før omkostninger.

Dette afkast placerer SDG Invest som en af de bedste globale aktieforeninger i Danmark, på tværs af investeringsstrategier.

Over 500 investorer i SDG Invest

Vi er også rigtig glade for at meddele, at der nu er over 500 investorer i SDG Invest. De har tilsammen investeret over 340 mio. kr. i selskaber, som har FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed i fokus.

Du kan læse meget mere om, hvor stor en forskel SDG Invest gør i vores seneste Impact Rapport.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder