SDG Invest udvider sit engagement i Climate Action 100+

I marts blev SDG Invest en del af investorgruppen Climate Action 100+, som har til formål at få de 161 mest klimaeksponeret selskaber på verdensplan, til at lave forretningsstrategier og konkrete målsætninger, der lever op til Paris-aftalen og de globale klimamål om max 1,5 -2,0 graders temperaturstigning.

I SDG Invest investerer vi i store globale virksomheder, der tager lederskab og driver den bæredygtige agenda inden for deres sektor. På samme vis, arbejder Climate Action 100+ for at de virksomheder hvis handlinger – eller mangel på handlinger – er afgørende for, om verdenssamfundet når i mål med at begrænse den globale temperaturstigning jf. Paris-aftalen.

Da vi i SDG Invest ekskluderer alle virksomheder, der opererer inden for bl.a. fossile brændsler, er langt de fleste af virksomhederne i Climate Action 100+ ikke en del af vores portefølje. Dog har 6 virksomheder i SDG Invest porteføljen fundet vej til listen grundet deres sektor og ikke mindst størrelse – disse er Nestlé, Siemens, Danone, Unilever, Daikin og PepsiCo. Fællesnævneren for disse seks virksomheder er, at de alle tager stort lederskab og arbejder ambitiøst og proaktivt med klima- og miljø.

SDG Invest har valgt at tage en aktiv rolle som ’collaborators’ i alle arbejdsgrupper, der vedrører disse 6 virksomheder, og vi er stolte af, at vi kan være med til at skubbe virksomhederne i den rigtige retning.

Du kan læse mere om vores engagement i Climate Action 100+ her

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder