SDG Invest skal tilskynde globale virksomheder til at leve op til Parisaftalen

Climate Action 100+ blev oprindeligt lanceret i december 2017 og har til formål at få de 100 virksomheder der udleder mest CO2 på verdensplan, til at lave forretningsstrategier og konkrete målsætninger, der lever op til Parisaftalen og de globale klimamål om max 1,5 -2,0 graders temperaturstigning. De 100 virksomheder står for mere end 2/3 dele af den globale CO2 udledning fra industrien. Senere har investorgruppen besluttet at udvide antallet af virksomheder man fokuserer på med yderligere 61. Disse virksomheder er valgt, da de har en stor strategisk betydning for den grønne omstilling inden for deres respektive sektorer og forretningsområder.

Vi vil arbejde for konkrete klimatiltag, gennemsigtighed og tydelig ansvarstagen

SDG Invest er ikke blot underskriver af Climate Action 100+. Vi er gået ind i initiativet som aktiv deltager. Derfor forpligter vi os til at rette direkte henvendelse til virksomhedernes bestyrelser og ledelse, med det formål at sikre:

  1. Implementering af stærke ledelsesværktøjer, der garanterer at både bestyrelsen og virksomhedsledelsen følger og holdes ansvarlige for arbejdet med at minimere klimarisici og identificere muligheder for klimainnovation
  2. Udvikling af konkrete tiltag der reducerer virksomhedernes klimapåvirkning, og som er i tråd med Paris-aftalen, og som har fokus på udledningen af drivhusgasser i hele værdikæden
  3. Virksomhederne øger gennemsigtigheden og rapporterer i tråd med Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). Dette skal give investorerne muligheden for at vurdere virksomhedens forretningsplan op imod en række klimarisici

En del af vores aktive ejerskab og globale ansvar

Virksomhedernes arbejde med klimaløsninger og CO2-reduktion udgør en vigtig del af vores scoring; 100% af virksomhederne i SDG Invest porteføljen offentliggør deres udledning af CO2, og 93% af dem har ambitiøse mål for CO2 reduktioner.

SDG Invest ser vores indtræden i Climate Action 100+ som en del af vores arbejde med aktivt ejerskab. Da vi i SDG Invest ekskluderer alle virksomheder, der opererer inden for bl.a. fossile brændsler, er langt de fleste af virksomhederne i Climate Action 100+ ikke en del af vores portefølje. Dog har nogle enkelte virksomheder i SDG Invest porteføljen fundet vej til listen grundet deres sektor og ikke mindst størrelse. Disse inkluderer japanske Daikin, der producerer klimanlæg og den amerikanske fødevareproducent PepsiCo. SDG Invest har sat sig i arbejdsgrupper, der arbejder med netop disse to virksomheder.

I SDG Invest bruger vi Climate Action 100+ til at lægge yderligere pres på de virksomheder, der allerede er i vores portefølje. Men lige så vigtigt er vi gået med i Climate Action 100+ for at lægge pres på de virksomheder, som vi i dag ikke mener udgør en bæredygtig og dermed god investering. Initiativet giver os mulighed for at tilskynde flere virksomheder til at arbejde med bæredygtighed, Parisaftalen og FN’s Verdensmål. Målet er at vores engagement på sigt kan hjælpe os til at få et større investeringsunivers, hvor virksomhederne lever op til de høje krav vi stiller, når det kommer til finansiel robusthed og løsninger på 2030 målsætningen.

Du kan læse mere om vores aktive ejerskab her.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder