Novo Nordisk vil være en cirkulær virksomhed med nul påvirkning på miljøet

Novo Nordisk har offentliggjort en ny ambitiøs målsætning, der skal sikre at virksomheden i fremtiden har nul påvirkning på miljøet. Som skridt på vejen, vil virksomheden udelukkende bruge bæredygtig energi i deres produktion fra 2020, og fra 2030 skal al drift og transport være CO2 neutralt. Disse initiativer er dog ikke nok til at nå målsætningen om nul påvirkning på miljøet. Novo Nordisk skal derfor helt ud i værdikæderne og arbejde med deres leverandører og designe nye produkter, der kan indsamles og genanvendes.

Flere end 29 millioner mennesker bruger Novo Nordisks produkter på verdensplan.  Novo Nordisk har dermed et stort forbrug af energi, vand og andre naturressourcer – og har dermed en negativ påvirkning på miljøet. Derfor har Novo Nordisk lanceret en ny cirkulær strategi – Circular for Zero (cirkulær mod nul) – der skal sikre at den danske medicinalproducent i fremtiden har nul påvirkning på miljøet. En stor ambition som Novo Nordisk også erkender, at de endnu ikke har alle løsningerne til at kunne indfri.

I stedet har de sat sig to konkrete delmål og tre spørgsmål, som de skal have afklaring på for at komme i mål med ambitionen.

De to delmål er:

  • Fra 2020 skal Novo Nordisks produktion udelukkende køre på grøn energi.
  • Fra 2030 skal Novo Nordisks drift og transport være CO2 neutral. Det vil sige at alle kontorbygninger, laboratorier, firmabiler, transporten af varer og forretningsrejser ikke må bidrage til et øget CO2 udslip.

Da Novo Nordisk er en global virksomhed, er de to ovenstående mål langt fra nok til at sikre en nulpåvirkning af miljøet. Novo Nordisk bliver nød til at arbejde med deres leverandører, designet på deres produkter, samt sikre at deres produkter bliver indsamlet efter brug og genanvendt. Virksomheden har derfor sat sig følgende tre spørgsmål, som de skal afklare for at komme i mål med den overordnede ambition:

  • Hvordan sikrer vi at miljøpåvirkningen fra vores globale drift og transport er nul?
  • Hvordan kan vi opgradere eksisterende produkter og designe nye produkter, der fremmer genbrug og genanvendelse?
  • Hvordan kan vi forbedre samarbejdet med leverandører om at skifte til cirkulær indkøbspraksis?

Spørgsmålene og delmålene skal sikre, at Novo Nordisk bevæger sig i den rigtige retning. Der er dog ikke en endelig slutdato for hvornår ambitionen skal være indfriet. Novo Nordisk har dog forpligtet sig til at rapportere på deres fremskridt årligt.

Du kan læse mere om Novo Nordisk’ Circular for Zero strategi her

Cirkulære forretningsmodeller kræver partnerskaber og systemiske løsninger
Hos SDG Invest er vi begejstret for at Novo Nordisk har sat sig så ambitiøst et mål, som en nulpåvirkning af miljøet er. En cirkulær tankegang er helt central, hvis vi vil leve op til verdensmålene.  De cirkulære forretningsmodeller står særligt tydeligt frem i Verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion. Derfor er cirkulær økonomi også et helt centralt scoringsparameter hos SDG Invest, når vi udvælger virksomheder til vores portefølje.

Arbejdet med cirkulære forretningsmodeller strækker dog langt ud over virksomhedens egen produktion. Det kræver, at virksomheden arbejder tæt sammen med deres leverandører, resten af deres sektor og forbrugerne. Ofte kræver det også, at virksomheden tager ansvar for at indsamle brugte produkter ude hos forbrugeren, da der i mange af verdens lande ikke findes systemer, der på nuværende tidspunkt kan håndtere indsamling og sortering af affald.

Det er langt fra en nem opgave, når en stor global virksomhed sætter sig for at inkorporere cirkulære principper i deres forretningsmodel. Hos SDG Invest har vi derfor cirkulær økonomi som et af vores lederskabsparametre. Hele 60 % af virksomhederne i vores portefølje har sat sig for at arbejde med cirkulære forretningsmodeller. Det kan du læse mere om i vores Impact Report: 2018.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder