Hvad handler webinaret om?

SDG Invest fejrer i år 3 års jubilæum og har siden lanceringen i 2018 aktivt arbejdet med FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Verdensmålene har været omdrejningspunktet for udvælgelsen af aktier til porteføljen og deraf selskabernes arbejde med bæredygtighed.

Det har ikke kun vist sig at være en god idé at investere ud fra de 17 Verdensmål ift. bæredygtighed. Siden opstart i 2018 og til udgangen af 2020 har SDG Invest i gennemsnit leveret et årligt afkast på 11,42 % efter alle omkostninger.

I dette webinar giver vi dig indblik i vores ambitioner for området, og hvad vi kan tilbyde dig. Kristian Kjer fra StockRate Asset Mangement og Anne-Louise Thon-Jensen fra SDG Lead vil fortælle mere om, hvordan SDG Invest udvælger bæredygtige aktier, hvorfor det er en god idé at bruge FN’s 17 Verdensmål for udvælgelse af aktier og hvordan fonden har udviklet sig siden start i 2018.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder