Verdens vandressourcer er under pres: Sådan gør virksomhederne i SDG Invest en forskel

Verdensmål 6 dikterer at vi i 2030 skal sikre, at alle har adgang til rent vand og gode sanitære forhold – og at disse bliver forvaltet bæredygtigt. Dog er vi stadig langt fra at indfri dette mål. Det har stor betydning for både mennesker, miljøet og den globale økonomi. Løsningen er ikke simpel, men en ting er sikker – verdens virksomheder har en vigtig rolle i at indfri dette mål.

Flere end 2.2 milliarder mennesker har i dag ikke adgang til rent drikkevand. De globale klimaforandringer forventes at forværre denne situation i store dele af verden, og særligt i de egne hvor der i forvejen er stort pres på de naturlige vandreservoirs. Ifølge UNICEF kan det betyde, at op mod 400 millioner børn bo vil bo i områder med ’vandstress’ i 2040.

Men mangel på rent vand, er ikke blot et problem, der vedrører regeringer og udviklingsorganisationer. Virksomheder og den globale økonomi er også udsatte for manglen på vand. Hele 70 % af det globale vandforbrug går i dag til landbrug, 20 % bliver brugt af industrien og kun 10 % bliver brugt i folks private hjem. Hvis udviklingen jf. vandforbrug og produktion fortsætter, så vil hele 45 % af den globale GDP være udsat i 2050. Virksomhederne, spiller derfor en vigtig rolle i at rette op på problemstillingen og sørge for vi når i mål med verdensmål 6 inden 2030.

Hvad kan virksomhederne gøre
Som de ovenstående tal tydeligt viser, så står de globale fødevareproducenter og industrien for hele 90 % af det globale vandforbrug. Hvis vi skal sikre adgang til rent vand for alle, så er det derfor vigtigt at virksomhederne:

  1. Reducerer deres eget forbrug af vand
  2. At de bliver bedre til at genbruge vand i produktionen
  3. At de renser det spillevand, der løber tilbage i naturen
  4. At de tager ansvar for vandforsyningen i de lokalområder, hvor de producerer
  5. At de hjælper deres leverandører i hele værdikæden med at reducere deres vandforbrug, og blive bedre til at genbruge og rense spildevand

I SDG Invest analyserer vi hvorvidt vores virksomheder arbejder med vand gennem hele leverandørkæden. Og det gør de:

  1. Amerikanske Xylem vil spare verden for mere end 16.5 milliarder kubikmeter vand via deres innovative teknologier, og give mere end 20 millioner af verdens fattigste adgang til rent drikkevand og gode sanitære forhold. Læs mere her.
  2. Franske L’oreal har siden 2005 arbejdet på at reducere deres forbrug af vand i produktionen. I 2017 betød deres indsats at de havde reduceret deres totale forbrug af vand med 33 % samtidig med at deres produktion gik op med 31 %. Deres nye målsætning er, at besparelsen skal stige til 60 % i 2020. Læs mere her.
  3. Schweiziske Nestlé har bl.a. andet arbejdet på at gøre deres produktion mere miljøvenlig. Derfor åbnede de i 2014 en fabrik, hvor de tager vand ud af mælken i selve produktionen, bruger det til at rense maskinerne med, og renser det endnu en gang efter brug. Målet er, at fabrikken skal producere 0 % affald/spildprodukter. Læs mere her.

Flere end 2.2 milliarder mennesker har i dag ikke adgang til rent drikkevand.