I løbet af de seneste årtier har verden set store fremskridt inden for sundhed og trivsel, takket være implementeringen af FN’s 17 Sustainable Development Goals i 2015. Børnedødelighed og mødredødelighed er blevet markant reduceret og positive tendenser fortsætter med at tage form. Men selvom vi har opnået betydelige resultater, er der stadig udfordringer at tackle i alle hjørner af verden.

Intro til SDG 3

SDG 3 står for er et af de 17 mål, der udgør FN’s 2030-dagsorden for en bæredygtig fremtid. SDG 3 fokuserer specifikt på sundhed og har det overordnede mål at sikre, at alle mennesker kan trives og leve sunde liv. Under Mål 3, er punkt 3,7 der sætter fokus på universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser. Det indebærer integration af reproduktiv sundhed i nationale strategier og programmer.

SDG-mål 3.7 er afgørende for at fremme sundhed og ligestilling, da det giver mennesker mulighed for at træffe informerede beslutninger om deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Det hjælper med at reducere uønskede graviditeter, forbedre adgangen til prævention og reducere mødre- og børnedødelighed. Derudover er det også en vigtig faktor for at fremme ligestilling mellem kønnene, da det sikrer, at kvinder og mænd har lige adgang til sundhedstjenester og rettigheder inden for reproduktiv sundhed.

For at opnå dette mål er det nødvendigt med investeringer i sundhedssystemer, uddannelse og bevidsthed, samt politiske foranstaltninger, der fremmer lige adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser.

Et gammelt problem

Historisk set har der været alvorlige mangler inden for forskning og forståelse af kvinders sundhed. Dette kan skyldes forskellige faktorer, såsom kulturelle tabuer, stigmatisering af kvinders sundhedsspørgsmål og en generel mangel på ressourcer og opmærksomhed i disse områder. Det er blandt andet i de sidste to årtier, at der er kommet store fremskridt indenfor for kvinders sundhed, herunder korrekt kortlægning af kvinders underliv.  Kvinders sundhed har også længe været et underfinansieret forskningsområde og er det fortsat, i modsætning til mænds. I Storbritannien rammer reproduktive sygdomme 1 ud af 3 kvinder, men kun 2,5% af offentlige finansierede forskningsmidler går til forskning af reproduktiv sundhed. Derudover er der fem gange mere forskning i impotens, som rammer 19% af mænd, end i kvinders overgangsalder, som rammer 95% af kvinder. 

Det var heller ikke før 1993, at det blev pålagt, at kvinder blev en del af kliniske forsøg på medicin i USA, hvor meget af vores medicin stammer fra. Derfor er det vigtigt at SDG 3.7 sætter fokus på sundhed på lige fod for alle køn.

Selvom der er blevet opnået fremskridt, er det tydeligt, at der stadig er en lang vej at gå. Forskning og forståelse af sygdomme, der påvirker kvinder, såsom endometriose, polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er stadig under udvikling. Det er også nødvendigt at bryde tabuer og fjerne stigmatisering omkring kvinders sundhed og seksualitet.

Derfor er det afgørende at fortsætte med at styrke forskningen på dette område, øge opmærksomheden omkring kvinders sundhedsspørgsmål og sikre, at politiske beslutningstagere og sundhedsorganisationer prioriterer kvinders sundhed og reproduktive rettigheder.

 Vigtigheden af SDG 3

Et af de emner SDG 3 især også arbejder mod er at bekæmpe børne- og mødredødelighed. NGO’er og internationale organisationer og samarbejder har længe arbejdet for at mindske børnedødelighed samt mødredødelighed i den globale syd. hvor det er en stor udfordring, men heldigvis er den faldende næsten alle steder på kloden.

Grafen viser en nedadgående tendens i mødredødeligheden. Især i Sydasien er den drastisk faldende, samt sub-Sahara Afrika og de mindst udviklede lande (LDCs, Least Developed Countries). Det er en meget positiv tendens på bare 20 år, hvor der er sket store forandringer.

Selvom der er positive tendenser at se, der giver anledning til optimisme, er der også lande for mødredødeligheden går op. Det er Nordamerika, hvor dødeligheden blandt mødre er stigende i de seneste 20 år. Derudover er dødeligheden i Nordamerika relativt højere end andre lande, som man som regel sammenligner det med, hvor mødredødeligheden er den laveste i hele verden.

I USA er mødredødeligheden stigende, og opnåede nye højder i 2021. Det er især sorte kvinder, der dør i barselssengen. USA’s rate for mødredødelighed i 2021 kom op på 32.9 dødsfald per 100.000 fødsler, hvilket er mere end ti gange raterne for højindkomstlande, som Østrig, Australien, Israel, Spanien og Japan, der ligger på 2-3 dødsfald per 100.000 fødsel. Det er ikke kun i USA, hvor hudfarven øger risikoen for at dø i barselssengen. I Storbritannien har sorte kvinder fem gange højere risiko for at dø i barselssengen end hvide kvinder. Den gode nyhed er at 84% af graviditets relaterede dødsfald kan forhindres. Det kræver en vedvarende indsats fra regeringer, sundhedsorganisationer og samfundet som helhed for at forbedre kvinders og børns sundhed og reducere dødeligheden.

Dog er det ikke kun barselssengen, SDG 3.7 sætter fokus på. Det er også adgang til sundhedsydelser og reproduktiv sundhed. Det er også noget vi stadig kæmper med i vesten og ikke kun i USA.  En stadig relativt ukendt sygdom uden kur, rammer omkring hver tiende kvinde i den fødedygtige alder, er endometriose, som giver store smerter og reducerer fertiliteten. Selvom det er estimeret at omkring 10% af kvinder i den fødedygtige alder går med denne sygdom, er det kun 2% der bliver diagnosticeret her i Danmark.  Det vil sige at langt størstedelen går udiagnosticeret. Og fordi det er en sygdom, vi ved så lidt om, er behandlingen også begrænset. Men sygdommen påvirker ikke kun de kvinder, den rammer, det skader også os alle på samfundsniveau. Sygdommen påvirker både livskvalitet og produktivitet. Ifølge et stort internationalt studie mister kvinder med endometriose i gennemsnit 11 produktive timer pr. arbejdsuge. Dermed har sygdommen både store konsekvenser for individet, men også for samfundsøkonomien. Det er vigtigt at vi bidrager til at alle kan leve et godt og sundt liv, så alle har mulighed for at bidrage mest muligt til vores fælles samfund. Vi skal stadig arbejde på at integrere SDG 3 og især 3.7 på tværs af alle lande og samfund, så vi opnår sundhed og trivsel for både mænd og kvinder.

Vejen fremad

Heldigvis er der allerede virksomheder, som er klar over disse udfordringer og har startet flere programmer for at fremme kvinders sundhed. Merck har blandt andet startet Merck for Mothers, der hjælper med at forebygge og sikre trivsel og sundhed for kvinder i hele verden. Også i USA, hvor mødredødeligheden stiger.

Flere virksomheder sætter også fokus på kvinders helbred. Det gælder blandt andet Edward’s Lifesciences og Chr. Hansen, der også sætter fokus på kvinders helbred og sikre graviditeter.

Ved øget fokus og yderligere research som firmaer allerede er frontløbere på, kan vi blive endnu bedre på SDG 3 og punkt 3.7 med reproduktiv til at fremme sundhed og ligestilling, ved at give mennesker mulighed for at træffe informerede beslutninger om deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder