Unilever viser vejen med ambitiøse klimatiltag

Unilever har i en ny klimaplan påbudt deres leverandører at opstille klimamål baseret på videnskabelige data – de såkaldte ’Science-based targets’. Et krav, som løfter barren for virksomheders arbejde med Scope 3 emissioner.

Ifølge Marc Engel, Unilevers Global Head of Supply Chain, udleder Unilever ca. 100 millioner ton CO2 om året. Af de 100 millioner ton falder ca. 3 millioner ton af disse emissioner under Scope 1 og 2 (Unilevers direkte emissioner fra kilder, som de ejer/kontrollerer samt Unilevers indirekte emissioner fra energileverandører til virksomhedens drift/produktion). Disse emissioner skal reduceres til nul inden 2039 i henhold til den nye klimaplan.

Hvor flere virksomheder i mange år har arbejdet med deres Scope 1 og 2 emissioner, har de fleste virksomheder lang vej endnu, når det kommer til deres Scope 3 emissioner, som omfatter andre indirekte emissioner. Disse emissionerne stammer fra kilder som ikke direkte kontrolleres af virksomheden med som stadig er et resultat af virksomhedens aktiviteter – f.eks. i leverandørkæden og de udledninger der opstår når virksomhedens produkter/services bliver brugt af forbrugere/kunder. I Unilevers tilfælde står Scope 3 emissionerne for hele 97 % af virksomhedens samlede CO2-udledning.

 

Scope 3 emissioner: Leverandørerne og forbrugerne skal i spil

Unilever forpligter sig gennem de nye klimamål til at eliminere 30 millioner ton CO2 blandt deres leverandører- Udledningen opstår f.eks. når leverandøren bearbejder råvarer eller sender de færdige produkter til hylderne i supermarkeder.

Samtidig står forbrugerne af Unilevers produkter for ca. 65 millioner ton CO2 årligt. Udledningen opstår f.eks. når forbrugeren koger vand til en kop Lipton te. Disse emissioner skal i henhold til klimaplanen halveres inden 2030. Dette vil Unilever bl.a. opnå ved at introducere CO2-mærkninger på samtlige af deres produkter. Mærkningen skal vise, hvor mange kilo CO2, der er blevet frigivet ved fremstillingen af det pågældende produkt. Unilever håber, at deres mærkningsinitiativ kan være med til at skabe en ny uafhængig standard for CO2-mærkninger på lige fod med ernæringsmærkninger, da en sådan standard ikke findes for det klimamæssige aftryk i dag.

Med blot 10 år tilbage til at indløse Parisaftalen, skal endnu flere virksomheder tage lederskab og gå forrest ved at opstille Science-based targets, og hele leverandørkæden såvel som forbrugeren skal inkluderes i klimamålsætningerne for at nå i mål.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder