Svært år på finansmarkederne

Tredje kvartal i 2022 blev endnu et kvartal med turbulente markeder, og dermed fortsætter tendensen med store udsving og indtil videre faldende kurser. Hos SDG Invest har investorerne tabt -18,03% for året pr. 06.10.22. For tredje kvartal isoleret set svarer kursfaldet til -4,28% 

En udfordring kommer sjældent alene

Aktiemarkederne har haft et særdeles udfordrende år indtil videre. Coronanedlukninger og coronapas føles som en fjern fortid selvom det ikke er så længe siden, og nu er medier fyldt med bombastiske nyheder om buldrende inflation, rentestigninger, energikrise, recession og ikke mindst krig i stedet. Dette afspejles i kursudviklingen på både de amerikanske og europæiske aktier, som er faldet tilbage i tredje kvartal. I Europa leverede det tyske DAX-indeks et negativt afkast på -5,51%, mens det bredere Stoxx Europe 600 er nede med -4,32%. I Danmark har C25 indekset leveret et afkast på -9,99%. Vender vi blikket mod USA, så faldt det ledende S&P500 indeks med -0,06%, mens teknologi indekset Nasdaq Composite er steget med 1,13%. I Asien er aktiemarkederne også faldet tilbage, hvor bl.a. det kinesiske CSI300 indeks er nede med hele -13,93%. Det brede aktieindeks MSCI All Countries World Index er nede med -1,50%. Alle ovenstående afkast er målt i danske kroner.

Dollarstigningen pynter på afkastet

Når man betragter afkastet på de globale aktiemarkeder, er valutabevægelserne en vigtig komponent. I år har særligt den amerikanske dollar haft en stor betydning for danske investorer. USD er for året steget med ca. 16% overfor DKK. Ser man på kvartalets afkast fra en dollarinvestors vinkel, er S&P500 indekset nede med -5,89%, mens Nasdaq Composite er nede med -4,77%. Det stiller også 2022 i et andet lys. Målt i amerikanske dollar er Nasdaq Composite for året nede med hele -32%, S&P500 med knap -24% og gør man det brede verdensindeks MSCI World op i amerikanske dollar, så er det faldet tilbage med hele -25%. Dette bringer dermed afkastet for år-til-dato 2022 helt ned blandt de dårligste i historien, og fortæller altså noget om omfanget af det der sker lige nu. Mange globale investorer er derfor ramt, og selvom dollaren har hjulpet, så har mange danske investorer som har løbet højere risiko oplevet tilbagefald på både 30% og 40% af deres formuer i 2022.

Centralbankernes linedans

Centralbankcheferne i Europa og USA var i slutningen af 2021 ret enige om, at den høje inflationstakt var forbigående og så derfor i første omgang ikke nogen grund til at stramme særligt op på pengepolitikken. Men med krigens indvirkning har piben fået en anden lyd. Den amerikanske centralbank Fed startede i marts 2022 deres indsats og siden da er renten hævet fra 0,5% til nu 3,25%. I tredje kvartal alene har man hævet renten med 1,50%. Det gælder også for den europæiske centralbank ECB, der er gået fra 0,00% til nu 1,50% i år. I september hævede banken renten med rekordhøje 0,75%. Vil deres indsats virke? Ja. På et tidspunkt vil de højere renter få deres virkning. Selvom vi endnu ikke har set inflationstallene dykke, så vil højere renter, højere energipriser og dyrere fødevarer få forbrugerne til at stoppe op. Når dette sker – potentielt inden så længe – får vi en afmatning af økonomien globalt. Måske i forskellige tempi – men globalt. Centralbankerne bevæger sig på en tynd line, og skal balancere mellem at hæve renten for hurtigt, og skabe en dyb afmatning, eller at hæve renten for lidt og for langsomt og skabe en vedvarende høj inflation. De har dog selv varslet, at de vil være nødt til at acceptere, at de vil sende økonomierne i recession. Det optimale vil være, at man kan få inflationen ned uden at drive økonomierne i en dyb recession. Til gavn for forbrugerne og for de finansielle markeder.

Rammer vi snart et vendepunkt?

Det spørgsmål er der mange investorer, der stiller sig i disse dage. Året har budt på meget store bevægelser på de finansielle markeder, og vi har set det suverænt største tab af markedsværdi nogensinde, målt på globale aktier og obligationer. Det betyder også, at aktiemarkederne nu er lavt prisfastsat. Rentestigningerne har bevirket en genprisning af de fleste aktivklasser og forventningen til en snarlig recession er også begyndt at blive indregnet i kurserne. Der er derfor grænser for, hvor meget dårligdom der er tilbage at tage højde for. Aktierne kan stadig falde yderligere, men hvis man anskuer tingene i et længere perspektiv, er der nu masser af værdi i aktiemarkedet. For selvom selskaberne måske inden længe vil sænke forventningerne til den nære fremtid, så skabes der stadig masser af værdi – en værdi man i øjeblikket ikke betaler så meget for.

Hold fast – bevæbn dig med tålmodighed

Man kan blive fristet til at stå af ræset og sælge alle sine værdipapirer – men vores anbefaling er, at man skal holde fast. Det er der masser af videnskabeligt bevis for, at når det hele vender, så er risikoen for at misse en vigtig handelsdag med store stigninger meget stor. Derfor er det bedst at være tålmodig og holde fast i sin strategi. SDG Invest investerer i bæredygtige kvalitetsselskaber, der passer på pengene og har formået at levere kontinuerlig vækst over en årrække. Selskabernes robusthed er vigtig for os, og det er netop nu, hvor recession afløser inflation i nyhedsbilledet, at dette er væsentligt.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder