Svar på spørgsmål fra investorer

I de seneste dage har vi fået henvendelser med tekniske spørgsmål, som vi gerne vil dele med alle.

   

Hvordan udregnes indre værdi?

SDG Invest beregner løbende indre værdi på foreningens beviser. Indre værdi afspejler den reelle værdi af foreningen, og er baseret på de aktuelle priser på de værdipapirer foreningen investerer i. Foreningens indre værdi stiger og falder i takt med aktiekurserne, når de selskaber, som der er investeret i, går op og ned.

Danske børsnoterede fonde, herunder SDG Invest, beregner deres indre værdi (handelskurs) på foreningens beviser minimum tre gange i løbet af en handelsdag. Det betyder, at der er stor sikkerhed for, at prisen på foreningens handelskurs er tæt på værdien af de underliggende værdipapirer i foreningen. 

Hvor kan man se den aktuelle indre værdi?

På Nasdaq OMXs hjemmeside kan man altid følge med i de gældende kurser. Her kan man se dagens handler, kurser, tidspunkt for senest opdatering af kurser og meget mere. Og her kan man også holde øje med, hvornår suspensionen bliver ophævet, og handlen med beviserne kan genoptages. http://www.nasdaqomxnordic.com/fonder/microsite?Instrument=CSE164964&dkif=1   

Hvad betyder suspension? 

I de seneste 3 uger har det i korte perioder ikke været muligt at beregne en retvisende indre værdi for beviserne i SDG Invest. Det gælder f.eks. ved store bevægelser på markederne, handelsstop, lukkede markeder osv. Fx kan vi ikke stilles retvisende priser, når det amerikanske aktiemarked sættes på pause, fordi det stiger eller falder for meget. For at beskytte eksisterende – og potentielle investorer, kan man ifølge lovgivningen suspendere handlen med beviser. 

I praksis betyder suspension, at man ikke kan købe eller sælge foreningens beviser på børsen. Man kan derfor ikke indgive købs- eller salgsordrer, før det er muligt at beregne en reel pris. Så snart der kan beregnes en retvisende indre værdi, åbner man for handel igen. 

Suspension sker dermed alene med det formål, at handlen altid forekommer til den reelle pris. Hvis værdien ikke er retvisende, kan man nemlig som investor risikere at sælge til en pris, der er for lav, eller købe til en pris, der er alt for høj. På den måde bliver køber beskyttet, så handel med beviser sker til en retvisende kurs. 

Læs mere om suspension her: https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/hvad-betyder-det-naar-handlen-med-investeringsfonde-suspenderes/

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder