Inflationen er på et højt niveau, og den tre måneder gamle krig i Ukraine samt en ny coronabølge i Kina presser inflationen endnu mere og øger usikkerheden hos investorerne.

Fald i aktiemarkedet

Den seneste udvikling på aktiemarkederne har i særdeleshed været præget af den høje inflation, rentestigninger, coronanedlukninger og krigen i Ukraine. De mange udfordringer har sat sine spor på samtlige aktieindeks verden over. Verdensaktieindekset MSCI World har i år pr. 23 maj 2022 leveret et afkast på -10,78% målt i danske kroner. Ser vi på andre toneangivende indeks som det amerikanske aktieindeks S&P 500 har dette hidtil leveret et afkast på -11,04% målt i danske kroner. Det europæiske aktieindeks Eurostoxx 600 har ligeledes leveret et negativt afkast på -10,46% målt i danske kroner.
Vender vi blikket mod Danmark, så har det danske aktieindeks OMX C25 leveret et afkast på -16,12% målt i danske kroner. Tilbagefaldene på aktiemarkederne skyldes blandt andet, at det stigende rentemiljø sender aktierne ud i en genprisning, da den fremtidige indtjeningsvækst ikke er lige så meget værd i dag, når renteniveauet er højere.

SDG Invests afkast er ligeledes ramt af udfordringerne på aktiemarkederne, og har hidtil leveret et afkast på -13,58%. Forskellen i SDG Invest afkast relativt til nogen af de ovennævnte aktieindeks skyldes i høj grad, at fonden aktivt har fravalgt at investere i våben, mineselskaber eller lignende, da disse ikke lever op til fondens bæredygtighedskriterier og investeringsfilosofi.

Højeste inflation i 40 år

Inflationen har nået højder, som vi ikke har set i mange år. I USA var målingen for april 8,3%, og vi skal tilbage til starten af 80’erne for at finde lignende niveauer. Årsagen skal findes flere forskellige steder.

Da coronapandemien brød ud i starten af 2020 reagerede centralbanker og stater meget hurtigt med økonomiske hjælpepakker af enorme dimensioner. De meget lempelige vilkår gav forbrugerne luft i økonomien og store opsparinger, som har drevet den generelle efterspørgsel på varer markant op. Samtidig har virksomhederne reduceret deres lagre og neddroslet produktionen. Denne adfærd hos forbrugerne har endnu ikke ændret sig markant, selvom inflationen er høj, og dette har indtil videre været med til at holde efterspørgslen oppe og dermed også inflationen.

Stigningerne i energi- og råvarepriser repræsenterer også en god del af den nuværende inflation. Energipriserne steg allerede pænt igennem 2021 på grund af strukturelle problemer og højere forbrug grundet vejret. Krigen i Ukraine og de efterfølgende sanktioner mod Rusland har betydet yderligere store stigninger på energi og råvarer.

En anden mekanisme, der presser inflationen op, er lønvæksten. Når priserne stiger på varer, så vil forbrugerne automatisk kræve mere i løn af deres arbejdsgiver. Arbejdsmarkedet er stramt, og arbejdsgiverne kan derfor blive nødt til at hæve lønningerne for at trække kvalificeret arbejdskraft til. De øgede omkostninger på arbejdskraft lægges oveni prisen på varerne. Dette kan skabe en løn-pris-spiral, hvor lønniveau og prisen på varer kappes om at holde niveau.

Langsigtet investeringsfilosofi

SDG Invest har en langsigtet investeringsfilosofi, og udvælger bæredygtige kvalitetsselskaber der kan skabe vækst i deres indtjening gennem flere år – også gennem krisetider. Vores anbefaling er, at man holder fast i sin investeringsstrategi, som netop er tilrettelagt efter, at perioder som den aktuelle kan opstå.

Hvis du har spørgsmål til din portefølje, eller til situationen på markedet, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.