Første kvartal af 2022 har vist tilbagefald på de globale aktiemarkeder. SDG Invests bæredygtige kvalitetsaktier er også faldet tilbage, og har år-til-dato givet et afkast på -7,70% (pr. 31.03.22). Tilbagefaldene sker som følge af annonceringen af pengepolitiske opstramninger, som fremtvinges af den stigende inflation. Krigen i Ukraine har naturligvis skræmt investorerne og givet yderligere rygstød til inflationen samtidig med at der forventes lavere vækst.

Tilbagefald rammer bredt

I første kvartal har de finansielle markeder ikke kunnet leve op til det seneste års flotte kursstigninger. Inflation og krigen i Ukraine har slået rytmen ud af kurs, og det har ramt markederne bredt, da både amerikanske og europæiske aktier er faldet tilbage. I Europa er det tyske DAX-indeks faldet med 9,3%, mens det bredere Stoxx Europe 600 er faldet med 6,0%. Herhjemme er det danske C25 indeks faldet med 7,6%. I USA er S&P500 indekset faldet med 4,9%, mens teknologi indekset Nasdaq Composite er faldet med 9,5%. Også i Asien er aktiemarkederne faldet tilbage, hvor bl.a. det kinesiske CSI300 indeks er faldet med 14,2%.

Krig i Europa

Ruslands indtog i Ukraine har medvirket til at energi- og råvarepriserne er skudt i vejret, og inflationen har fået endnu et ryk op ad. Før krigen indtraf anså man inflationen som sideløbende med en forventning om økonomisk vækst, men nu kommer den sammen med en frygt for, at væksten bliver svagere.

Mens den stigende inflation er en naturlig makroøkonomisk reaktion på øget aktivitet i økonomierne ovenpå pandemien, er krigen i Ukraine og de konsekvenser den har haft på økonomierne i højere grad et chok. Inflationen har allerede påvirket prissætningen på aktiemarkedet, og det har været forventeligt, at de allerdyreste aktier skulle finde et nyt niveau. Men krigen giver usikkerhed, idet ingen kender noget til varigheden og omfanget af den. Borgere og virksomheder skal forholde sig til en ny situation, og mange presses på dagligdagsøkonomi, da udgifter til el, varme og mad bliver højere. Men hvordan aktiemarkederne vil blive påvirket af krigen, kan endnu ikke helt konkluderes. Pt. har det ikke haft nogen enorm betydning, men har skubbet til en sektorrotation til gunst for nogle sektorer, som har underperformet i mange år.

Nogle dele af aktiemarkedet skyder i vejret

Aktier indenfor fly- og våbenindustrien har vist store stigninger, ligesom olie- og gasselskaber, mineselskaber og andre råvareselskaber har haft enorm medvind. I SDG invest er disse selskaber ikke en del af vores investeringsfilosofi. Vores filosofi bygger således på stærke kræfter med kombinationen af årelang erfaring i udvælgelse af de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan og værdiskabelse via bæredygtig drift og ansvarlig forretningsførelse. Vores ekskludering af nogle sektorer vil i perioder – som den nuværende – betyde at vi halter lidt efter det globale indeks. Men vi er af den klare overbevisning, at disse sektorer ikke har kvaliteten til at skabe solide afkast til investorerne på den lange bane, og at vores model skaber mere solide langsigtede porteføljer. I 1. kvartal har disse specifikke fravalg kostet os ca. 3% i forhold til markedet.

Selskaberne stadig i stor fremgang

SDG Invests bæredygtige kvalitetsaktier har også været ramt – også hårdere end forventet.  Ser man ind i selskabernes resultater for det forgangne kvartal, ser billedet stadig rigtig godt ud og indtjeningen er rekordhøj, hvorfor vi ikke er nervøse, da vi ser det som bump på vejen, og overbeviste om at vores kvalitetsaktier vil sikre vores investorer solide afkast på den lange bane.

Vær tro mod din strategi

Aktiemarkedet har før stået overfor store udfordringer, som har givet store udsving på aktiemarkedet, og ført til usikkerhed blandt investorerne. Hvis man sælger ud af sine aktier, er der risiko for at miste muligheden for et potentielt upside i fremtiden, hvorfor det er væsentligt, at man som investor holder fast og er tro mod sin investeringsstrategi.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder