Seneste markedsudvikling

Udviklingen på aktiemarkedet har i de seneste uger endnu engang været præget af inflationsfrygt og stigende renter. Ser vi på verdensaktieindekset MSCI World har der været en tilbagegang på -6,9% i midt juni måned (pr. 14 juni 2022), og indekset ligger nu år-til-dato på -14,6% målt i danske kroner. Vender vi blikket mod USA var der ligeledes negativ stemning, her er det toneangivende indeks S&P500 faldet med -7,0% i de første to uger i juni måned og år-til-dato på -14,3% målt i danske kroner. Samme tendens udspiller sig i Europa, hvor afkastet i Stoxx 600 i juni måned er på -7,2% og år-til-dato er på 16,5% målt i danske kroner. Vores egen forening SDG Invest er ligeledes udfordret af den negative stemning på aktiemarkederne. Afkastet på SDG Invest i midt juni måned er -7,1% og år-til-dato på -17,8%.

Den stærke modvind på aktiemarkederne skyldes særligt den stigende inflation og det seneste europæiske centralbanksmøde, hvor formanden for ECB; Christine Lagarde meddelte en renteforhøjelse på 0,25 basispunkter i juli måned, og at renten sandsynligvis bliver forhøjet igen i september måned. Denne udmelding kombineret med nye inflationstal fra USA, der var højere end ventet satte aktierne i rød, og førte til udsalg i aktierne i juni måned. Derfor er ugens begivenhed den amerikanske centralbanks FED rentemøde, som afholdes onsdag aften d. 15. juni 2022. Investorernes fokus er særligt på, hvor meget FED strammer renteskruen for at tøjle med den høje inflation, som i USA i maj måned lå på 8,6% mod ventet 8,3%.

Der er stadigvæk vækst

Selvom flere varsler om recession forude, så viser målinger for væksten fortsat, at der er gang i økonomierne, eksempelvis viser PMI-tallene for maj måned lysere tider for euroområdet. PMI står for ”Purchasing Managers’ Index”, og er et mål for indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation. Målet anses som en temperaturmåling for væksten ift. virksomhedernes forventning til fremtiden. PMI-tallene for euroområdet i maj måned var fortsat robuste og på et fornuftigt niveau på trods af kursfaldene i maj måned, det skyldes særligt en stor stigning i servicesektoren. Europa har i første halvdel af 2022 haltet efter USA på grund af længere nedlukninger og et langsommere vaccinationstempo. Ser vi på PMI-tallene for USA var scenariet ikke det samme. Her viste udviklingen i tallene for i maj måned at aktiviteten i servicesektoren var dårligere end ventet.

Porteføljen

Den nuværende regnskabssæson er ved at være overstået, og på trods af nogle turbulente måneder, viser selskabernes resultater fortsat er være robuste, og har både ført til stigninger i selskabernes indtjening og omsætningsvækst. De sektorer i porteføljen, der har klaret sig bedst i indeværende regnskabssæson, er særligt stabilt forbrug og sundhed. Går vi dybere ned i porteføljens aktier, er det amerikanske medicinalselskab Merck særligt værd at nævne, da selskabet havde deres bedste kvartal nogensinde med en omsætningsvækst på 50%. Vender vi blikket mod sektoren stabilt forbrug, er både den amerikanske chokolade producent Hershey og den svenske fødevarekoncern Axfood i øjenfaldende. Begge selskaber formåede at skabe en indtjeningsvækst for indeværende regnskabssæson på omkring 60%. Resultaterne skyldes bl.a. stigende vækst i detailhandel og vedvarende forbrugsefterspørgsel.

Vores anbefaling er fortsat, at man holder fast i sin investeringsstrategi, og der er attraktive afkastmuligheder at hente i markedet. Hvis du har spørgsmål til din portefølje, eller til situationen på markedet, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.