SDG Invest leverer flot afkast og outperformer benchmark

Februar måned begyndte med kraftige kursstigninger efterfulgt af lavere aktiekurser gennem sidste halvdel af måneden. Ser vi overordnet på de globale aktiemarkeder, så har verdensaktieindekset MSCI World leveret et afkast på 7,9%, da det toppede den 15.02.23. I samme periode leverede det største amerikanske aktieindeks S&P500 et afkast på 9%, og det europæiske Euro Stoxx 600 et afkast på 9,8%. I udgangen af måneden pr. 28.02.23 leverede MSCI World et afkast på 4,74%, S&P500 et afkast på 4,8% og Euro Stoxx 600 et afkast på 8,9%. Alle afkast er målt i danske kroner.

Ser vi på SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har vi pr. 28.02.23 leveret et flot afkast på 6,23% efter omkostninger. Benchmark har i samme periode leveret et afkast på 3,63% før omkostninger. SDG Invest outperformer dermed benchmark med 2,60%.

Stigende vækst og inflation sender aktierne ned

De kraftige stigninger i begyndelsen af februar skyldes to faktorer: stigende vækst og tegn på faldende inflation. Et meget ønskeligt scenarie, da det indikerede, at renteforhøjelserne havde haft en effekt uden at sende verdensøkonomien i recession. Investorerne forventede derfor, at centralbankerne ville gå mindre aggressivt til værks med nye renteforhøjelser i 2023.

Men den positive stemning varede ikke måneden ud. De lavere aktiekurser gennem sidste halvdel af februar skyldes, at væksten forsat er steget, men ligeledes at kerneinflationen også er steget (i Europa til et rekordhøjt 5,6%). Det har været med til at ændre investorernes forventninger til centralbankernes rentepolitik. Flere og flere forventer nu, at den vil blive hævet mere end tidligere forventet, for vækst kombineret med stigende inflation indikerer, at centralbankerne stadig har masser af arbejde foran sig, før målet om prisstabilitet på 2% er nået. Recessionsfrygten er også på retur, da forbrugerne ser ud til at være meget vedholdende på trods af en reallønsnedgang.

En robust verdensøkonomi

Den stigende vækst skyldes blandt andet, at energikrisen er gledet i baggrunden hurtigere end forventet med opbygningen af store naturgaslagre og kraftige prisfald. Det har fjernet risikoen for energirationering og reducerer virksomhedernes omkostninger. Desuden kommer genåbningen i Kina også væksten til gode, ligesom den understøtter forbedringen i de globale flaskehalse – dette på trods af, at genåbningen ikke har påvirket økonomien så hurtigt, som håbet.

Høj inflation er et symptom på en økonomi, som ikke er i balance. Men samtidig indikerer den stigende vækst, at verdensøkonomien er robust og modstandsdygtig. Det kan blandt andet hænge sammen med den opsparing husholdningerne akkumulerede under corona-lock-down og være en forklaring på, hvorfor centralbankernes rentestigninger ikke har virket efter hensigten endnu.

Det bliver ofte værre, før det bliver bedre – Højere renter i længere tid?

Vi står i en tid, hvor mange strukturelle ændringer vil påvirke verdensøkonomien i fremtiden. Som eksempler kan nævnes klimaforandringer, en aldrende befolkning, geopolitiske spændinger og ikke mindst en ændret finanspolitik blandt andet på grund af inflationen.

Af ovennævnte risikofaktorer er inflationen stadig den centrale, og derfor renterne som investorerne hele tiden er på jagt efter at kunne forudsige: Går renterne op eller ned, og hvornår topper de?

Den stigende inflation indikerer, at de stigende renter ikke har dæmpet efterspørgslen og dermed prispresset. Man kan derfor stille spørgsmålet, om den seneste tids positive udsigter for verdensøkonomien ikke bare trækker pinen ud? For at dæmpe efterspørgslen handler det måske ikke kun om, hvornår renterne topper, men også om hvor længe centralbankernes styringsrente forventer at blive på et højt niveau.

Positive forventninger til fremtiden – med bump på vejen

I SDG Invest er vi forventningsfulde til fremtiden. Vi ser ikke nødvendigvis inflation som en farlig ting, da vi står i en situation, hvor vi kunne være på vej tilbage fra flere års pengepolitisk eksperiment med 0-renter – tilmed minus renter – og i stedet henimod en normalisering af rentepolitikken, og hvor forbrugsmønstrene igen er balancerede. Samtidig vil verden og virksomhedernes indtjening på den lange bane nyde godt af de store investeringer i den grønne omstilling og deglobalisering i form af hjemtagning af produktion.

Men vi skal være indstillet på flere bump på vejen, og her sikrer vores investeringsfilosofi, at vores selskaber har kapital til at stå imod med, når krisen kradser. De er finansielt stærke med solide opsparinger og stærke løbende pengestrømme, hvilket er egenskaber, som historisk har vist sig meget vigtige i tider med afmatning. Vi fortsætter derfor med at eksekvere ud fra vores strategi og er sikre på, at det vil bringe vores investorer godt ind i fremtiden.

 

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder