Stigende renter, solide regnskaber og positive afkast

Maj måned har budt på kursstigninger på aktiemarkederne. Samtidig er tendenserne fra første kvartal fortsat ind i andet kvartal med udsving på finansmarkederne.

SDG Invests bæredygtige kvalitetsaktier har igen givet positivt afkast. Afkastet for maj måned var på 1,59 % efter alle omkostninger, hvorimod verdensmarkedet MSCI World afsluttede måneden på 0,02 % før alle omkostninger. År-til-dato ligger afkastet for SDG Invest nu på 13,88 % efter alle omkostninger, hvor afkastet for MSCI World er på 12,19 % før alle omkostninger.

På trods af de positive afkast har maj måned været præget af store udsving på finansmarkederne, og tendenserne fra første kvartal er fortsat ind i andet kvartal.

Genåbningen af økonomierne og udrulning af vaccineprogrammerne fortsætter i store dele af verden. Samtidig forventes det, at de historisk store hjælpepakker, der er vedtaget primært i USA, vil øge forbruget, finde vej til selskaberne og i sidste ende skabe merværdi for aktionærerne. Dog medfører det øget forbrug også prisstigninger i mange brancher. Blandt andet er der stor efterspørgsel efter energi og råvarer, men et knapt udbud presser priserne op og skaber inflation. Inflationsforventningerne er omdrejningspunktet for, at renterne er begyndt at stige i Europa og USA, hvilket har skabt store udsving på aktiemarkederne. Især i USA har vi set historisk høje inflationstal.

Regnskaberne for første kvartal af 2021 er fremlagt. På globalt plan er det overordnede billede, at selskaberne er på vej tilbage i fin form. Selvom det er forventeligt, at selskaberne kan fremvise vækst relativt til det delvist COVID-19-ramte første kvartal af 2020, så er det positivt, at langt den største andel overgår forventningerne i markedet. SDG Invests selskaber fremviser samme fine form, og flere er på højere indtjeningsniveauer end før COVID-19 brød ud.

Vi forventer fremadrettet øget udsving på finansmarkederne, i takt med at renteniveauerne ændres. Som skrevet i sidste nyhedsbrev, er det dog vigtigt at holde for øje, at inflationen og rentestigningerne sker på baggrund af positive tegn: øget optimisme og højere forventninger til væksten i de globale økonomier oven på corona-pandemien.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder