Stigende renter, solide regnskaber og positive afkast

Maj måned har budt på kursstigninger på aktiemarkederne. Samtidig er tendenserne fra første kvartal fortsat ind i andet kvartal med udsving på finansmarkederne.

SDG Invests bæredygtige kvalitetsaktier har igen givet positivt afkast. Afkastet for maj måned var på 1,59 % efter alle omkostninger, hvorimod verdensmarkedet MSCI World afsluttede måneden på 0,02 % før alle omkostninger. År-til-dato ligger afkastet for SDG Invest nu på 13,88 % efter alle omkostninger, hvor afkastet for MSCI World er på 12,19 % før alle omkostninger.

På trods af de positive afkast har maj måned været præget af store udsving på finansmarkederne, og tendenserne fra første kvartal er fortsat ind i andet kvartal.

Genåbningen af økonomierne og udrulning af vaccineprogrammerne fortsætter i store dele af verden. Samtidig forventes det, at de historisk store hjælpepakker, der er vedtaget primært i USA, vil øge forbruget, finde vej til selskaberne og i sidste ende skabe merværdi for aktionærerne. Dog medfører det øget forbrug også prisstigninger i mange brancher. Blandt andet er der stor efterspørgsel efter energi og råvarer, men et knapt udbud presser priserne op og skaber inflation. Inflationsforventningerne er omdrejningspunktet for, at renterne er begyndt at stige i Europa og USA, hvilket har skabt store udsving på aktiemarkederne. Især i USA har vi set historisk høje inflationstal.

Regnskaberne for første kvartal af 2021 er fremlagt. På globalt plan er det overordnede billede, at selskaberne er på vej tilbage i fin form. Selvom det er forventeligt, at selskaberne kan fremvise vækst relativt til det delvist COVID-19-ramte første kvartal af 2020, så er det positivt, at langt den største andel overgår forventningerne i markedet. SDG Invests selskaber fremviser samme fine form, og flere er på højere indtjeningsniveauer end før COVID-19 brød ud.

Vi forventer fremadrettet øget udsving på finansmarkederne, i takt med at renteniveauerne ændres. Som skrevet i sidste nyhedsbrev, er det dog vigtigt at holde for øje, at inflationen og rentestigningerne sker på baggrund af positive tegn: øget optimisme og højere forventninger til væksten i de globale økonomier oven på corona-pandemien.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.