Status på aktiemarkederne

Efter turbulente måneder i august og september fik aktiemarkederne medvind i oktober måned, der medførte et flot afkast i SDG Invest på 7,27% for blot denne ene måned. SDG Invest outperformede fondens benchmark (Dow Jones Sustainability Composite Index) med 2,07% i oktober måned målt i danske kroner.
Fremgangen på aktiemarkederne har særligt båret præg af den igangværende regnskabssæson. Over halvdelen af de amerikanske og europæiske virksomheder har nu aflagt deres kvartalsregnskaber. Der tegnes et billede af, at størstedelen af virksomhedernes regnskaber foreløbigt har overrasket analytikerne positivt. Herudover bidrog Den Europæiske Centralbank’s retorik omkring forventninger til kommende rentestigninger positivt til stemning på aktiemarkederne. Retorikken har ændret sig til at være mindre skarp i forhold til tidligere, hvilket øgede optimismen blandt investorerne i oktober måned. Dog vendte det igen, i start november, hvor den amerikanske centralbankschef Jerome Powell meddelte, at der er fortsat lang tid til før USA’s centralbank, bløder op i deres historiske opstramning.

Vi har fortsat langt endnu, og den data vi har fået siden sidste møde viser, at det endelige niveau for renten bliver højere end tidligere ventet” lød det fra centralbankschefen.

Udviklingen i verdensaktieindekset MSCI World har i oktober måned oplevet en positiv fremgang på 6,20%. Indekset har år-til-dato (d. 10. november) leveret et afkast på -8,39% målt i danske kroner. De amerikanske aktiemarkeder har ligeledes mærket den positive stemning hos investorerne, og her er det toneangivende indeks S&P500 steget med 7,07% i oktober måned og år-til-dato ligger indekset på -6,79% målt i danske kroner.
Europa har ligeledes draget fordel af optimismen. Afkastet i det største europæiske aktieindeks Stoxx 600 oplevede en fremgang på 6,41% i oktober måned, og er år-til-dato på -11,43% målt i danske kroner.
SDG Invest har år-til-dato leveret et afkast på -12,02%. Alle ovennævnte år-til-dato afkast er per 10. november 2022.

Regnskabssæson for tredje kvartal

Vi er nu et godt stykke igennem den nuværende regnskabssæson. I forhold til det sidste år i 2021, så viser tallene for det amerikanske aktieindeks S&P500, at virksomhederne i gennemsnit kommer bedre ud end analytikerne havde forventet. Det er ca. 69% af de aflagte regnskaber, som overrasker markedet positivt. Det kan indikere, at analytikerne har været for hurtigt ude med deres nedjusteringer tidligere på året, så forventningerne til virksomhedernes regnskabsaflæggelser har været skruet mere ned end nødvendigt. Denne positive overraskelse har medført store kursstigninger hos nogle virksomheder.

Det foreløbige billede af den nuværende regnskabssæson i USA viser samlet set en omsætningsvækst på 12,20% og indtjeningsvækst på 3,88% for kvartalet. Væksten er især drevet af energisektoren med en indtjeningsvækst på 149,22% i indeværende kvartal. Derudover har der også været en høj indtjeningsvækst i sektorerne industri, ejendomme og cyklisk forbrug.
Ser vi på Europa, er det ca. 53% af de aflagte regnskaber, som overrasker markedet positivt. I forhold til omsætnings- og indtjeningsvæksten hos de europæiske virksomheder, så er der i endnu højere grad positive tal at hente i kvartalets regnskabssæson. Her viser det foreløbige billede af regnskabssæsonen, at omsætningsvæksten er på 24,81% og indtjeningsvæksten er på 21,34%. Årsagen til de store forskelle skal bl.a. findes ved, at de europæiske tal er præget af sammenligningseffekter i forhold til tredje kvartal i 2021, hvor Europa var stadigvæk ramt af COVID-restriktioner.

SDG Invest

Ser vi på SDG Invest’s portefølje, så har ca. 83% af selskaberne aflagt regnskab i dette kvartal, hvoraf det er ca. 72% af de aflagte regnskaber som overrasker markedet positivt. Her er omsætningsvæksten på 10,09% og indtjeningsvæksten på -2,95%. Forskellen i forhold til ovenstående aktieindeks S&P500 og Euro Stoxx 600 skyldes særligt energisektoren, som i indeværende år har haft stor fremgang og været den største bidrager til vækst. SDG Invest har ingen eksponering til denne sektor, hvilket smitter af porteføljens omsætning- og indtjeningsvækst.

Et selskab i porteføljen, som har været særligt iøjnefaldende, er Merck & Co. Det er et amerikansk medicinalselskab, og har i kvartalet leveret en høj omsætningsvækst, der har drevet fordel af normaliseringen efter Corona-pandemien. Merck & Co. har haft stor fremgang i salget af deres to kerneprodukter, som har drevet virksomhedens flotte resultat i dette kvartal. Et andet selskab i porteføljen, som har oplevet medvind i kvartalet, er den finske skovindustrikoncern UPM-Kymmene. Selskabet har succesfuldt overført prisstigningerne på råvarer til deres kunder, og resultatet af dette medførte, at fem af selskabets forretningsben leverede en flot salgsvækst.

Fasthold din investeringsstrategi

Vores anbefaling er fortsat, at man holder fast i sin investeringsstrategi særligt i nuværende scenarie. Vi anerkender, at der er adskillige usikkerheder på aktiemarkederne, som medfører nervøsitet blandt investorerne, men vi vurderer også fortsat, at der er attraktive afkastmuligheder at hente på den lange bane. Hvis du har spørgsmål til din portefølje, eller til situationen på markedet, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder