Markedsudvikling

Risikoappetitten på aktiemarkederne vendte tilbage i april måned efter nervøsitet og bekymring om bankuro, som vi så udspille sig i marts. Selvom bankuroen var mere i baggrunden i april måned, så ser vi at bankerne begynder at stramme deres kreditvilkår endnu mere for husholdningerne og virksomhederne. Stramningen af kreditskruen understøtter centralbankernes kamp mod inflationen, da det ligeledes nedsætter aktiviteten i økonomien. Dette åbner dog samtidig op for usikkerheden omkring afmatningens omfang.

Regnskabssæsonen har fyldt meget i april måned, hvilket har ført til udsving på de globale markeder. Overordnet set var der relativ positiv stemning på aktiemarkederne, men luften røg lidt ud af ballonen i slutningen af måneden, hvor frygten for endnu et bankkrak begyndte at fyldte mere igen. Det blev til virkelighed 1. maj, hvor det blev meldt ud af, at First Republic Bank krakkede og blev solgt til storbanken J.P. Morgan Chase.

Godt afkast i 2023

April måned bød på en lille stigning til SDG Invest på 0,41%. Ser vi på foreningen år-til-dato (pr. 28.04.23), har SDG Invest leveret et afkast på 9,48% svarende til en outperformance på 2,75% i forhold til benchmark (Dow Jones Sustainability World Composite Index). Mere overordnet set så har de globale aktiemarkeder, herunder verdensaktieindekset MSCI World, leveret et positivt afkast på 0,39% i april måned og 6,91% år-til-dato. Både det amerikanske og europæiske marked følger trop med den positive udvikling, hvor det største amerikanske aktieindeks S&P500 steg med 0,15% i april og har leveret 6,25% i afkast år-til-dato. Det europæiske Euro Stoxx 600 aktieindeks oplevede betydeligt mere medvind i aktiekurserne, og leverede et afkast op 2,69% i april måned og 11,69% år-til-dato. Alle ovenstående afkast er målt i danske kroner og pr. 28.04.23.

Status på den nuværende regnskabssæson

Det store tema for denne regnskabssæson er forsat, hvordan selskaberne håndterer inflationspresset. Indtil videre ser vi tegn på, at selskaberne kommer ud bedre end ventet i både Europa og USA. De overordnede tendenser viser, der fortsat er gang i selskabernes salg, men de stigende omkostninger begynder at hale ind, og det påvirker selskabernes marginer i den negative retning. En selskabsmargin betyder forskellen mellem selskabets indtægter og udgifter.

I USA har ca. 85% af selskaberne aflagt regnskab, hvor størstedelen kommer med positivt overraskende resultater. Samlet set er omsætningsvæksten er på 4,41% og indtjeningsvæksten er på -3,27% for kvartalet. Markedet havde indpriset et større fald i indtjeningsniveauet hos selskaberne, hvilket er derfor at selskaberne kan overraske markedet positivt på trods af den negative vækst i kvartalet. De bedst performende sektorer i kvartalet er industri og diskretionært forbrug, og de dårligst performende sektorer er materialer og teknologi.

I Europa har 60% af selskaberne aflagt regnskab, her ser vi generelt set et mere positivt billede end i USA. Her leverer 65% af selskaberne positivt overraskende resultater. Omsætningsvæksten for de europæiske selskaber er på 5,67% og indtjeningsvæksten er på 17,52% indtil videre for kvartalet. Den positive vækst i Europa skyldes særligt finanssektoren, herunder de europæiske banker, som har leveret stærke resultater. Årsagen til de stærke resultater er, at de høje renteniveauer medvirker til, at bankerne nyder godt af de højere renteindtægter som medfølger.

Hvordan klarer SDG Invest sig?

Størstedelen af selskaberne i foreningen har aflagt regnskab for indeværende regnskabssæson. Overordnet set overrasker ca. 74% af selskaberne positivt på salget, og ca. 87% af selskaberne positivt på indtjeningen. Porteføljen viser samlet set en omsætningsvækst på 4,53% og en indtjeningsvækst på -2,60% for kvartalet. Omsætningsvæksten i SDG Invest er særligt drevet af sektorerne stabilt forbrug og industri. Dette gælder eksempelvis selskabet Pepsi Co, der fortsat viser en stærk pricing power, hvor de succesfuldt formår at overføre prisstigninger på bl.a. sukker, korn m.v. til forbrugerne. Et andet eksempel er industriselskabet Assa Abloy, der har oplevet en stærk organisk salgsvækst, hvilket også afspejles i deres indtjening.

Vi anser de foreløbige regnskabsaflæggelser for selskaberne i SDG-porteføljen som værende solide, og vi bliver bekræftet i, at det er selskaber vi gerne vil være medejere af.

Forventninger til aktiemarkederne

Ser vi fremadrettet, så forventes der forsat udsving på aktiemarkederne. Der er fortsat usikkerheder forbundet med, hvordan afmatning af økonomierne udspiller sig og centralbankernes retorik.

Samtidig sikrer vores udvælgelsesmodel, at vores selskaber er finansielt stærke med solide opsparinger og stærke løbende pengestrømme, hvilket ligeledes afspejles i indeværende regnskabssæson. De har derfor kapital at stå imod med, når krisen kradser. Dette er egenskaber, som historisk har vist sig meget vigtige i tider med afmatning. Vi fortsætter derfor med at eksekvere ud fra vores strategi og er sikre på, at det vil bringe vores investorer godt ind i fremtiden.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder