Status fra SDG Invest

I starten af året var der blandt analytikere og økonomer bred enighed om, at 2020 vil være et relativt stille år. Fokus var især rettet mod præsidentvalget i USA og den amerikansk-kinesiske handelskrig. Der var en forventning om vækst stort set i hele verden. 

Desværre havde 2020 en grim overraskelse for hele verden. I dag fylder coronavirussen det meste. Det er ikke alene de finansielle markeder der er påvirket, men også livet generelt for den enkelte. Det er en usædvanlig situation vi står i.      

Aktiemarkederne har været hårdt ramt siden medio februar. Der har været udsving, som ikke er set tidligere. Markederne kan stige og falde med op til 12 % på bare en enkel handelsdag – det er ekstraordinært.

Den globale index MSCI World er nede med -20,27 % ÅTD (pr. 26.03.2020). Til sammenligning har SDG Invest klaret sig 2,74 % bedre end markedet i samme periode. Afkast ÅTD i SDG Invest er -17,53 %.

Vi forventer, at markederne med tiden stabiliserer sig. Men der vil fortsat være usikkerhed på den kortere bane og volatiliteten på markederne må forventes at fortsætte. Regeringer og centralbanker fra hele verden iværksætter i øjeblikket omfattende tiltag for at understøtte økonomien og de trængte virksomheder. USA og Europa arbejder hårdt på at inddæmme Corona-virussen, og i løbet af de kommende uger, vil omfanget af skaderne være tydeligere. Vi kan konstatere, at epicentret i Kina, Hubei provinsen, er ved at vende tilbage til normalen.

Det styrker vores forventning om, at genopretningen kan starte i andet halvår 2020.

Vi anbefaler, at man som langsigtet investor fastholder aktieinvesteringerne.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.