November måned markerede en betydelig drejning på aktiemarkederne efter fire måneder med fald og negativ stemning på aktiemarkederne. Denne måned har været præget af et stærkt aktiecomeback, og SDG Invest klarer sig rigtig godt med et afkast på 7,07%. Det er dermed højt på listen over de bedste aktiemåneder siden finanskrisen. En afgørende faktor for udviklingen på markederne har været de markante fald i renterne.

Månedens highlights

  • Centralbankernes renteforhøjelser begynder at virke

  • SDG Invest outperformer i november

  • Faldende inflation i både USA og Europa

  • God afslutning på regnskabssæsonen

Flotte afkast i november

November har budt på positive afkast på stort set over hele linjen. Særligt det japanske aktiemarked og det ligevægtede verdensindeks har leveret flotte afkast i regnskabssæsonens sidste måned, mens det amerikanske aktieindeks S&P500 stadig ligger i toppen for året med et afkast på 19,12% før omkostninger.

Vender vi blikket mod Europa, så har det europæiske aktieindeks STOXX600, givet et afkast på 6,54% før omkostninger i november.

Afkast November 2023 (pr. 30.11.2023)
Ligevægtede verdensindeks 7,19% 8,41%
Dow Jones Sustainability 6,08% 15,58%
USA (S&P 500) 5,87% 19,12%
Europa (STOXX 600) 6,54% 12,62%
Japan 7,61% 14,07%
Danmark (OMX C25) 6,69% 4,89%
SDG Invest 7,07% 12,22%

Afkast for SDG Invest

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i november leveret et afkast på 7,07% og på 12,22% for hele 2023 (efter omkostninger). Foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 6,08% for november og på 15,58% for året (før omkostninger).

SDG Invest outperformer i november måned sit benchmark med 0,98%. Langt størstedelen af sektorerne har bidraget positivt, men de primære sektorer er Industri, Materialer og Sundhed, der har et merafkast i forhold til benchmark på mellem 0,6-1,6%.

Alle ovenstående afkast er pr. 30. november 2023.

Inflationens udvikling i Europa og USA

Europa:

Den sidste dag i november måned kom inflationstallene fra Europa. Her så vi et fald i den samlede inflation i Europa fra 2,9% til 2,4%. Dette er svarende til en ændring på 0,6% fra oktober til november. Samtidig så vi et fald i kerneinflationen, som landede på 3,6% i november i forhold til 4,2% i oktober måned (kerneinflationen måles ved at se på inflationen minus energi- og fødevare).

USA:

De amerikanske inflationstal fra oktober måned landende midt i november. Her så vi et faldt i den samlede inflation fra 3,7% til 3,2% i oktober måned. Kerneinflationen i USA landede på 4,0% i oktober, hvilket var en anelse lavere end markedets forventning.

Samlet set tegner disse inflations- og rentedata et billede af et marked, der nu ser mindre sandsynlighed for yderligere rentestigninger fra den europæiske og amerikanske centralbank. Det understøtter ideen om, at rentetoppen måske allerede er nået, men at den stramme pengepolitik ventes at fortsætte for at stabilisere arbejdsmarkedet.

Markedets forventninger om renteforhøjelser til de kommende rentemøder er nu minimale, hvilket afspejler den generelle stemning om en mindre aggressiv pengepolitik og løftede aktiekurser for måneden.

Regnskabssæsonens afslutning

Regnskabssæsonenen for tredje kvartal er afsluttet, og har været præget af et miljø med betydelige negative forventninger til selskaberne. De amerikanske selskaber har overrasket analytikerne positivt på både indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis 7,68% og 0,95%.

Modsat viser de europæiske regnskaber tegn på, at selskaberne er udfordret, hvilket stemmer overens med væksten for den europæiske økonomi. De europæiske selskaber skuffede forventningerne til indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis -6,73% og -2,77%.

Positive regnskaber i SDG Invests selskaber

Tredje kvartal – regnskabssæson Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 1,85% 4,50%
Europa (STOXX 600) -7,11% -14,72%
SDG Invest 5,09% 19,15%

Når vi ser på tallene for regnskabssæsonen, præsterede selskaberne i SDG Invests aktieporteføljer generelt set fornuftigt i forhold til de overordnede markeder. Selskabernes forventninger tegner dog samtidig et billede af forsigtighed med hensyn til fremtiden. Dette harmonerer godt med den nuværende makroøkonomiske situation, hvor fokus primært er rettet mod, om vi står over for en blød landing eller en potentielt forestående recession. De fornuftige resultater, vi har set hidtil i regnskaberne for porteføljeselskaberne, bekræfter os i, at vores investeringsfilosofi fortsat skaber værdi for vores investorer.

Hvis du har spørgsmål til din portefølje eller til markedssituationen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder