I februar måned fortsatte aktiemarkederne med at opleve stigende aktiekurser, hvilket også gavnede SDG Invest, der leverede et afkast på 4,98%. Investorernes optimisme blev understøttet af stærke amerikanske økonomiske data og imponerende regnskabsresultater. Især teknologiaktierne var i fokus og bidrog til den positive udvikling i løbet af måneden.

Månedens highlights

  • Aktieinvestorerne blev belønnet med flotte afkast i februar

  • Stærke regnskaber og teknologiaktier drev aktiemarkederne

  • Kampen mod inflation er fortsat et omdrejningspunkt

  • SDG Invest outperformer to måneder i træk

  • SDG Invest har solgt tre selskaber i porteføljen

Markedsudviklingen i februar

I februar måned oplevede aktiemarkederne en fortsat positiv udvikling, hvor særligt de amerikanske aktier trak frem og leverede et imponerende afkast på 5,82% før omkostninger (målt på S&P 500). Denne opadgående trend blev drevet af robuste nøgletal fra den amerikanske økonomi samt imponerende regnskabsresultater fra en række selskaber. Teknologiaktierne, der især var i fokus, spillede en betydelig rolle i den positive udvikling og bidrog til at drive markedet fremad.

Den positive stemning var at finde på samtlige globale aktiemarkeder, særligt i Japan, hvor det japanske aktieindeks (Nikkei 225) leverede et afkast på 5,86% før omkostninger. Vender vi blikket mod Europa, så var ligeledes god stemning, dog mere afdæmpet end i USA og Japan, her gav det europæiske aktieindeks (STOXX 600) leverede en afkast på 2,00%.

Afkast Februar 2024 (29.02.2024)
Ligevægtet verdensindeks 2,37% 3,49%
Dow Jones Sustainability 2,32% 5,10%
USA (S&P 500) 5,82% 9,72%
Europa (STOXX 600) 2,00% 3,52%
Japan (Nikkei 225) 5,86% 12,65%
Danmark (OMX C25) 2,18% 4,20%
SDG Invest 4,98% 8,13%

Afkast for SDG Invest

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i februar leveret et afkast på 4,98% og på 8,13% for årets to første måneder (efter omkostninger). Foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 2,32% for februar og på 5,10% for året (før omkostninger).

SDG Invest outperformer i februar måned sit benchmark med 2,67%. Her er det langt størstedelen af sektorerne, som har bidraget positivt til afkastet. Men særligt Industrisektoren er i øjenfaldende, hvor der skabes et merafkast i forhold til benchmark på 1,25%, trukket op af blandt andet Waste Management og Trelleborg. Derudover har IT-sektoren leveret et merafkast på 0,94%, som i høj grad skyldes Nvidia, der har leveret et afkast på 29,17% i februar måned.

For årets to første måneder er det særligt IT og Sundhed, som spiller en afgørende rolle for foreningens outperformance i forhold til dens benchmark. Samtidig ser vi positivt bidrag til afkastet fra samtlige sektorer, der bidrager til en samlet outperformance på 3,03% i 2024.

Alle ovenstående afkast er pr. 29. februar 2023

Inflationens udvikling i Europa og USA

USA:

I februar forblev kampen mod inflationen det centrale fokus i den overordnede makroøkonomiske udvikling. Måneden startede med imponerende stærke tal fra det amerikanske arbejdsmarked, men samtidig blev der observeret en tendens til en lønvækst, der forsat var for høj og oversteg forventningerne. Denne udvikling blev yderligere bekræftet af en temperaturmåling af den amerikanske produktions- og servicesektor.

De amerikanske inflationstal fra januar måned landende midt i februar. Her så vi et faldt i den samlede inflation fra 3,4% til 3,1% i januar måned. Kerneinflationen i USA rykkede sig ikke fra december til januar, og forblev derved på 3,9% for januar. Dette var højere end markedets forventningen på 3,7% (kerneinflationen måles ved at se på inflationen minus energi- og fødevare).

Forud for inflationstallene var der indregnet relativt store forventninger til rentenedsættelser. Investorerne forventede omkring fire rentenedsættelser, hvor den første var forventet til juni. Der var også en rimelig sandsynlighed for en femte rentenedsættelse i 2024 før offentliggørelsen af ​​inflationstallene. Men efter udgivelsen er muligheden for en femte rentenedsættelse nu fuldstændig sløjfet. Investorerne tror dog stadig på fire rentenedsættelser alt i alt for 2024.

Europa:

Den sidste dag i februar måned kom inflationstallene fra Europa. Her så vi et fald i den samlede inflation i Europa fra 2,8% til 2,6%. Det var en knivspids mere end de 2,5 % markedet havde forventet. Samtidig så vi et fald i kerneinflationen, som landede på 3,1% i februar i forhold til 3,3% i januar måned.

Regnskabssæsonen

Regnskabssæsonen er så småt ved at være afsluttet. De amerikanske selskaber har overrasket analytikerne positivt på både indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis 1,22% og 7,29%. De europæiske selskaber er ikke lige så langt i deres regnskabsaflæggelse, her er status indtil videre, at selskaberne oversteg analytikernes forventningerne en smule på til indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis 0,04% og 4,16%.

Ser vi på resultaterne fra USA og Europa, er der modsatrettede tendenser. De amerikanske selskaber leverer en positiv omsætning- og indtjeningsvækst, hvorimod de europæiske regnskaber er mere udfordret, hvilket stemmer overens med væksten for den europæiske økonomi.

Positive regnskaber i SDG Invests selskaber

Fjerde kvartal – regnskabssæson Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 3,85% 7,78%
Europa (STOXX 600) -6,34% -12,54%
SDG Invest 8,34% 19,62%

Når vi ser på tallene for regnskabssæsonen, præsterede selskaberne i SDG Invest generelt set fornuftigt i forhold til de overordnede markeder. Selskabernes forventninger tegner dog samtidig et billede af forsigtighed med hensyn til fremtiden. Dette harmonerer godt med den nuværende makroøkonomiske situation, hvor fokus primært er rettet mod, om vi står over for en blød landing eller en potentielt forestående recession. De fornuftige resultater, vi har set hidtil i regnskaberne for porteføljeselskaberne, bekræfter os i, at vores investeringsfilosofi fortsat skaber værdi for vores investorer.

Omlægning i SDG Invest

I februar måned foretog vi en omlægning i foreningens portefølje. Vi har solgt selskaberne Best Buy, Intel og Johnson Matthey.

Best Buy har længe været på vores overvågningsliste, da selskabet har haft en svag top- og bundlinjevækst efter Corona pandemien, og estimeres først positiv henimod 2026. Her peger prognoser mod et omsætningsniveau på linje med 2019. Samtidig hermed forventes marginalerne fortsat at være under pres. Best Buy er den ledende elektronikforhandler i USA, men selskabet vil være under hård konkurrence fra mere digitale handelsplatforme, som ikke har de tunge omkostninger, der er ved at drive fysiske butikker. Derudover er der risiko for en afmatning i økonomien, og vi ser allerede tegn faldende efterspørgsel fra forbrugerne. Best Buy har været nødt til at drive sin forretning meget baseret på discounts, hvilket ikke er holdbart. Aktien har haft en fornuftig kursstigning fra sin bund i oktober 2023, og derfor vælger vi at sælge den nu.

Intel har haft et flot momentum det seneste halvår efter en lang periode med organisatoriske ændringer efter Apple valgte at gå med deres egen Apple Silicon. Selskabet igangsatte konstruktioner af nye fabrikker, der skal kunne producere microchips med de nyeste teknologier. Intel mangler fortsat at vise det såkaldte vækstturnaround kan ske. De udtrykker selv, at de forventer at være en væsentlig spiller indenfor produktion af chips. Dog vurderer vi, at er det ikke en overbevisende case, da konkurrence på markedet er hård. Derudover er aktien ekstremt højt prissat, hvilket indikerer aktiemarkedet har indregnet deres vækstturnaround. Derfor fandt vi det oplagt at sælge aktien ovenpå en stigning på ca. 63% på det seneste år.

Johnson Matthey har længe været udfordret på en række parametre. Omsætningen er ramt på lavere priser på ædelmetaller, herunder palladium, som anvendes til katalysatorer i forbrændingsmotorer. Det skyldes den lavere efterspørgsel på biler med brændselsmotorer, hvor efterspørgslen efter elbiler, som ikke bruger dette metal er steget.

Den nye satsning på brint, har endnu ikke påvirket omsætning og indtjening. Johnson Matthey’s vækstmuligheder er meget langsigtede, og vi vil ikke længere vente på at de får vendt forretningen, da vi ikke kan se hvor værdiskabelsen skal komme fra på nuværende tidspunkt.

Overskuddet fra salgene er fordelt på de eksisterende positioner i porteføljen, og særligt Edwards Liftesciences og Hershey, hvor vi ser et spændende vækstpotentiale.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder