Stærk global vækst

Der er godt gang i den globale økonomi, hvor historiske hjælpepakker og – vaccinationsprogrammer for alvor har sat gang i privatforbruget. Stigende inflation skaber dog fortsat bekymringer, og investorer holder øje med centralbankernes håndtering heraf.

Vi er lige nu vidner til høj global vækst hjulpet godt på vej af historiske hjælpepakker og udrulning af verdenshistoriens største vaccinationsprogram. Vaccinationerne er især vigtige for den økonomiske vækst, da de tillader samfund at åbne op. USA og euroområdet er godt i gang med at få befolkningerne vaccineret. Dog halter dele af emerging markets bagefter.

Privatforbruget er den vigtigste drivkraft bag væksten. I mange lande har forbrugerne en ekstra stor opsparing fra tiden med nedlukninger og restriktioner, som for alvor er skudt i gang i andet kvartal og forventes at blive omsat i forbrug i de kommende kvartaler. Det stigende forbrug løfter kraftigt efterspørgslen, hvilket vi blandt andet ser på selskabernes positive regnskabstal og efterspørgslen efter råvarer, hvor der er knaphed i forsyningskæderne, råvarepriserne er steget og manglen på containere har presset fragtpriserne op.

Under nedlukningerne har selskaberne naturligt skruet ned for produktionen og lagrene, og udbudssiden har derfor haft svært ved at følge med den stigende efterspørgsel efter genåbningerne. Det har skabt begyndende flaskehalse flere steder i økonomierne. Samtidig falder ledigheden forsat. I fx USA er der udpræget mangel på arbejdskraft, til trods for at arbejdsløsheden endnu ikke er tilbage i niveauet før corona-pandemien.

Det globale opsving sætter tydelige spor på aktiemarkederne, som har kvittereret med pæne kursstigninger i andet kvartal. Ses der på de europæiske og amerikanske selskaber, målt ved Stoxx Europe 600 og S&P500, er de steget med henholdsvis 7,3 pct. og 5 pct.

Inflationen lurer stadig

Hvis prisstigningerne, forårsaget af flaskehalse, ikke viser sig at være midlertidige, kan det medføre højere inflation og skabe uro på aktiemarkederne. I USA er inflationen steget kraftigt med ca. 5 pct. de seneste måneder, mens den er mere afdæmpet i euroområdet.

I midten af juni måned lagde den amerikanske centralbank, FED, an til at stramme pengepolitikken. De indikerede, muligheden for at udfase hjælpepakker og nedtrappe obligationsopkøb før tid, og at der kunne komme renteforhøjelser ulitimo 2023.

En vedvarende høj inflation er bekymrende for aktiemarkederne, fordi den via højere renter kan true aktiernes prisfastsættelse. Udsving i aktiemarkederne vil dog ske på en positiv baggrund i form af øget optimisme og vækst, og må derfor forventes at være midlertidige.

Omend COVID-19, med dets mutationer, stadig betragtes som en risikofaktor, er inflationen trådt i forgrunden, som den største risiko på længere sigt. Vi forventer øget udsving på aktiemarkederne, i takt med at renterne bevæger sig op og ned.

Afkast for kvartalet og året

SDG Invest afsluttede andet kvartal med 8,25 pct. i afkast efter alle omkostninger. Verdensmarkedet MSCI World afsluttede på 6,65 pct. før alle omkostninger, og SDG Invest outperformer dermed verdensmarkedet med 1,60 pct. i andet kvartal.

For året har SDG Invest tjent gode penge til sine investorer med et afkast efter alle omkostninger på 17,11 pct. Afkastet for MSCI World år-til-dato er på 16 pct. før alle omkostninger.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder