Januar måned har skudt aktieåret 2024 i gang med et brag og fortsætter dermed den positive stemning på aktiemarkederne, som 2023 afsluttede med. Særligt det japanske aktieindeks (NIKKEI225) og amerikanske aktieindeks (S&P500) har givet flotte afkast på henholdsvis 6,41% og 3,69% før omkostninger. Fokus for 2024 vil fortsat være på inflationens udvikling og renterne. Samtidig er et af de helt store samtaleemner, hvornår og hvor hurtigt vi ser de første rentesvækkelser fra henholdsvis FED og ECB.

Månedens highlights

  • Aktieåret 2024 begynder rigtig fornuftigt med positive afkast.

  • SDG Invest outperformer sit benchmark i januar

  • Investorer forventer rentenedsættelser fra både FED og ECB i 2024.

Flotte afkast i januar

Januar har budt på positive afkast på stort set over hele linjen. Særligt det amerikanske aktieindeks (S&P500) leverede et imponerende afkast på 3,69% før omkostninger. Den positive stemning, vi oplevede i slutningen af 2023, fortsætter i årets første måned, men rentespøgelset truer stadig, og centralbankerne giver udtryk for, at investorerne muligvis er for optimistiske i deres forventninger til rentenedsættelser.

Afkast Januar
Ligevægtede verdensindeks 1,09%
Dow Jones Sustainability 2,728%
USA (S&P 500) 3,69%
Europa (STOXX 600) 1,49%
Japan (Nikkei 225) 6,41%
Danmark (OMX C25) 1,98%
SDG Invest 2,06%

Afkast for SDG Invest

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i januar leveret et afkast på 2,97% efter omkostninger. Foreningens benchmark, Dow Jones Sustainability World Composite Index, gav et afkast på 2,72% for januar før omkostninger.

SDG Invest outperformer i januar sit benchmark med 0,25%. Langt størstedelen af sektorerne har bidraget positivt, men de primære sektorer er Forbrugsvarer, Finans og Sundhed, der har bidraget til et merafkast i forhold til benchmark på mellem 0,20-0,40%.

Alle ovenstående afkast er pr. 31. januar 2024.

Inflationens udvikling i Europa og USA

Europa: Midt i januar kom inflationstallene fra Europa. Her observerede vi en lille stigning i den samlede inflation fra 2,40% til 2,90%. Dette er svarende til en ændring på 0,20% fra november til december. Dog så vi et fald i kerneinflationen, som landede på 3,40% i december i forhold til 3,60% i november måned (kerneinflationen måles ved at se på inflationen fratrukket energi- og fødevarer).

USA: De amerikanske inflationstal fra december måned blev også offentliggjort midt i januar. Her så vi ligeledes en lille stigning i den samlede inflation fra 3,10% i november til 3,40% i december. Kerneinflationen i USA landede på 3,90% for december og dermed ligeledes et lille fald fra 4,00% i november. Dette var en smule højere inflation end markedets forventninger på 3,20% samlet inflation og 3,80% kerneinflation.

Samlet set tegner disse inflations- og rentedata et billede af et marked, der nu retter blikket mod de første rentenedsættelser. Konsensus blandt investorer er, at renten vil falde i løbet af 2024. Der har dog været uenighed blandt investorer og centralbankerne om, hvornår og hvor meget renten skal sættes ned. De optimistiske investorer regner med rentenedsættelser i foråret, mens særligt ECB maner til ro og nævner mulige rentenedsættelser fra juni.

Omlægning i SDG Invest

Vi tilpasser løbende vores portefølje for at sikre, at vi har kvalitetsselskaber. I den forbindelse har vi valgt at sælge Johnson & Johnson i SDG Invest. Baggrunden for dette salg er, at selskabet står overfor en række retssager vedrørende deres produkter. Dette er primært ikke i overensstemmelse med vores etiske mål og kan også true selskabets finansielle situation. Der er ikke blevet købt nogen nye selskaber.

Hvis du har spørgsmål til din portefølje eller til markedssituationen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder