Hvert år tilføjer vores teknologiske fremskridt flere millioner tons elektronikaffald til verdens samlede byrde. Fra smartphone til køkkenapparater, alt med stik eller batteri bidrager til dette stigende bjerg af affald, der bidrager til verdens CO2 udledning. 

Hvert år stiger den samlede mængde elektronik og elektronisk udstyr, vi bruger, med 2,5 millioner tons. Dette omfatter telefoner, radioer, legetøj, laptops og enhver anden enhed med et stik eller et batteri.

Tilsammen genererede verden 53,6 millioner tons elektronikaffald, også kaldet e-affald, i 2019. Det vil svare til 7,3 kilo e-affald per person. Mængden af e-affald vejer samtidig lige så meget som 350 krydstogtsskibe.  I Danmark smider vi 100.000 ton elektronik ud om året.  E-affald dækker over alle produkter med enten stik eller batteri, hvilket vil sige køkkenudstyr, elektronisk legetøj, TV, computer samt telefoner

En smid-ud kultur der har taget overhånd

Størstedelen af al elektronik bliver ikke forsøgt repareret. Henholdsvis 86% og 87% af værktøj, TV og køkkenudstyr bliver ikke forsøgt repareret og bliver dermed smidt ud. Derudover bliver meget få produkter sendt til genbrug når de så bliver smidt ud. Det betyder at mere end en million mobiltelefoner og andre elektroniske produkter ender på lossepladsen hvert år i Danmark.

På verdensplan er det kun 17,4% af e-affald der bliver indsamlet og genbrugt. I Europa er det 42,5%, hvorimod det er 9,4%i Nordamerika samt Central- og Sydamerika. I Afrika bliver kun 0,9% indsamlet og genanvendt. Den største producent af e-affald er Asien, som står for 24,9 millioner tons e-affald. Samtidig bliver kun 11.7% genbrugt.

Danskernes udgifter til reparation af elektronik, tøj og andre varer er faldet til det halve over de seneste 20 år. Dette fald skyldes en række faktorer, herunder produkternes sværhedsgrad for reparation samt prisen på reparation i forhold til at købe nyt. Derfor er der plads til forbedring, hvad angår genbrug og reparation af elektronik.

Konsekvenser for klimaet

Mængden af e-affald skaber store problemer for klimaet. E-affald bidrager yderligere til vores CO2 aftryk. Danmark er et af de lande med højest CO2 aftryk. Hvis vi reparerer og genbruger kan vi mindske vores CO2 udledning med en halv million ton.

Hvis vi genbruger og reparerer produkter, undgår vi mere CO2 udledning der følger med produktionen og forsendelse af nye varer. Derfor er det vigtigt at øge indsatsen for reparation og genbrug af elektronik og dermed undgå yderligere udledning af CO2.

Der ligger et stort potentiale for at mindske CO2 udlejning i småt elektronik og mobiler. Det skyldes, at de produkter typisk indeholder værdifulde ressourcer såsom guld, sølv, kobber og aluminium.

Udledningen af CO2 i forbindelse med elektronik består af flere forskellige komponenter. Udover transporten og produktionen, er udledningen også forbundet med udvindingen af knappe, værdifulde ressourcer såsom metaller, samt transport af alle delelementerne. Derudover er skadelig kemi også ofte en del af produktionen, hvilket har alvorlige konsekvenser for miljøet og de lokales sundhed.

Elektronikbranchen står for cirka 3% af verdens samlede CO2 udledning. Ved at genbruge, sortere og købe brugt kan man være med til at nedbringe CO2 signifikant.

Selvom der er indført lovgivning og tiltag for at håndtere e-affald, er der stadig en lang vej at gå. Mange lande arbejder på at øge indsamling og genbrug af elektronisk affald, men udfordringerne er komplekse, og der er stadig en betydelig mængde e-affald, der ender i naturen eller behandles på en skadelig måde.

E-affald i SDG Invests portefølje

Vores portefølje selskaber ved hvor meget elektronik skader klimaet og de har allerede indført initiativer og programmer for genbrug af deres produkter. Det gælder blandt andet Best Buy som hjælper deres kunder med at genbruge tusindvis af kilo materiale. De indsamler gamle elektronikprodukter, på en fordelagtig måde for deres kunder, og screener produkter for hvordan eller hvilke dele der kan bruges igen eller få nyt liv.

Andre industrier i vores portefølje går også forrest når det kommer til cirkulær økonomi. Flere af vores portefølje selskaber indgår i strategiske partnerskaber med Ellen MacArthur Foundation, der arbejder for at fremme cirkulær økonomi på tværs af industrier.

Det er vigtigt at øge opmærksomheden på dette problem og arbejde sammen for at finde løsninger, der kan reducere den negative indvirkning af elektronisk affald på vores miljø og samfund. Dette kan omfatte øget genbrug, genanvendelse og ansvarlig affaldshåndtering samt design af elektroniske produkter med længere levetid og nemmere reparation. Her har regeringer og private selskaber et rigtigt stort ansvar, men den enkelte person bør også overveje hvornår de lette løsninger bør tilsidesættes til fordel for klimavenlige valg.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder