SDG Invest er i plus for året

Verdensindekset MSCI World har tabt -1,24 % ÅTD, hvor afkastet for SDG Invest er i plus med 2,88 % efter alle omkostninger. Det er en solid outperformance for SDG Invest ift. det globale markedsafkast med 4,74 % ÅTD (09.09.20).

Det er i økonomiske kriser, at investeringsstrategiers værd testes. Set ift. aktiemarkedets udvikling under coronakrisen viser SDG Invests outperformance, at vores investeringsstrategi for aktier er solid. Tilmed viser investeringsstrategien sit værd, da du som investor, på trods af coronakrisen, i de første 8 måneder af 2020 har tjent penge på din aktieinvestering.

Aktiemarkederne fortsatte de positive takter

Aktiemarkederne fortsatte de positive takter hen over august måned. Virksomhedernes kvartalsrapporter for andet kvartal har været bedre end forventet, og det samme gælder tallene for arbejdsløsheden i bl.a. USA. Aktiekursstigningerne er dog ujævne og domineret af globale tech-selskaber, som har styrket deres position gennem 2020 (Amazon, Apple, Google, etc.).

På dette stadie, hvor økonomierne har været udsat for chok grundet omfattende nedlukninger, er det fortsat altafgørende for den gradvise normalisering, at regeringer og centralbanker holder hånden under virksomhederne med coronatiltag og hjælpepakker (rentenedsættelser, likviditets- og lånefaciliteter) for at få gang i privatøkonomien.

Centralbankernes lave renter har en altafgørende påvirkning på fremgangen i aktiemarkederne, da det er svært for investorer at få afkastmuligheder i obligationer og indeståender i banken.

Genåbningen af samfundet har givet flere smittede, men de nye smitteudbrud håndteres med et stort fokus på restriktioner fremfor omfattende nedlukninger, som vi så det i foråret. Det er mindre hårdt for virksomhederne og økonomien, hvilket har en positiv effekt på aktiemarkederne. Investorerne er ved at vænne sig til, at vi skal leve med sporadiske udbrud, indtil en vaccine er udviklet. Positivt er det også, at der foretages mange vaccine- og behandlingsforsøg rundt om i verden.

Derudover ser investorerne positivt på, at det ser ud til, at den første fase af handelskrigen mellem USA og Kina holder. Trump ønsker ikke at udfordre den positive udvikling på aktiemarkederne, da det styrker hans chancer for genvalg i november 2020.

Den langsigtede opadgående udvikling i aktiemarkedet ser ud til at fortsætte. Hos SDG Invest forventer vi, at markedet på lang sigt normaliserer sig. På kort sigt skal investorer stadig være beredt på usikkerhed og markedsudsving, hvorfor det er vigtigt at have den rigtige allokering og risikoprofil.

Hvis du er i tvivl om din investeringsprofil og har behov for rådgivning, så kontakt os endelige i nedenstående formular. Vi hører meget gerne fra dig.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.