SDG Invest udgiver Impact Rapporten 2019: Bæredygtige fremskridt og udviklinger

Hos SDG Invest mener vi, at måling og rapportering er vigtige midler, hvis vi skal fremme bæredygtige investeringer og tiltrække den nødvendige investeringskapital, som det kræver at løse de globale udfordringer og indfri FN’s 17 verdensmål.

Vi er stolte over de fremskridt, vi som kapitalforening har gjort os og den positive retning, som udviklingen i vores porteføljen følger. Med rapporten viser vi hvilke virksomheder og verdensmål, vores investorer investerer i, når de lægger deres penge hos SDG Invest. Vi er derfor utroligt glade for, at vi kan dele Impact Rapporten 2019 med jer.

I rapporten kan du læse meget mere om vores investeringsfilosofi, vores porteføljesammensætning, og hvordan virksomhederne arbejder med FN’s verdensmål, samt hvor vi stadig ser et behov for fremskridt og udvikling.

Du kan blandt andet læse, at:

  • Den samlede mængde CO2e emissioner af SDG Invest porteføljen ligger under MCI World Carbon Target.
  • 81 % af virksomhederne i vores portefølje er engageret i cirkulær økonomi
  • 97 % har mål for reducering af CO2e emissioner
  • 53 % er en del af Science Based Targets-initiativet
  • 72 % har allerede produkter/løsninger, som direkte medvirker til at løse verdensmålene

Hos SDG Invest ser vi frem til at følge og drive udviklingen blandt vores virksomheder. Vi er utroligt stolte over, hvor langt vi er kommet, men der er et stykke vej endnu. Med kun 10 år tilbage til at indfri Parisaftalen og FN’s 17 verdensmål, arbejder vi på at accelerere den bæredygtige omstilling gennem vores forøgede indsatser indenfor aktivt ejerskab. Der er stadig områder, hvor vi ønsker at se virksomhederne øge deres indsats, gå forrest og tage lederskab. Det gælder særligt indenfor områderne ansvarlig skat, diversitet og ikke mindst cirkulær økonomi.

Vi håber du vil læse rapporten, og vi ser frem til at modtage din feedback.

Download rapporten her