Internationale investorer, der repræsenterer $14 billioner i aktiver, meldte d. 30. juli ud, at de vil have alle virksomheder til at danne såkaldte ’climate transition’ planer for overgangen til klimaneutralitet, og offentliggøre dem til afstemning på deres generalforsamling. Vi uddyber her på ’Say on Climate’ kampagnen.

’Say on Climate’ er en kampagne drevet af investorer og støttet af Carbon Disclosure Project (CDP), som har til formål at give investorer og aktionærer medindflydelse over virksomheders planer for overgangen til klimaneutralitet, såkaldte climate transition planer. Kampagnen sørger dermed for, at virksomheden har en climate transition plan, men også at den er offentlig tilgængelig, og at virksomheden står til mål for dens kvalitet.

Når climate transition planer kommer til afstemning på generalforsamlinger, får aktionærer en unik mulighed for at vurdere planens validitet og udfordre dens ambitionsniveau. Samtidig bliver virksomheden stillet til ansvar, og en central del af kampagnen er også, at der bliver identificeret et ansvarshavende bestyrelsesmedlem til at føre climate transition planen i mål.

Kampagnen blev lanceret sidste år, men den 30. juli i år gik en gruppe af 53 investorer altså sammen for at kræve climate transition planer og en ’Say on Climate’ afstemning af alle børsnoterede virksomheder. Lige nu er det kun omkring en femtedel af verdens 2000 største virksomheder, der deltager i ’Say on Climate’. Der er dermed lang vej igen.

Hos SDG Invest mener vi, at ’Say on Climate’ er en afgørende måde, hvorpå investorer kan kræve øget transparens omkring, hvordan virksomheder konkret planlægger at leve op til Paris-aftalen. Vi støtter derfor op om ’Say on Climate’ kampagnen gennem vores aktive ejerskabsstrategi og engagement med vores porteføljevirksomheder. Gennem Climate Action 100+ er vi således en del af en gruppe investorer, der opfordrede Unilever, en af vores porteføljevirksomheder, til at deltage i ’Say on Climate’. Efter en god dialog med Unilever valgte virksomheden at offentliggøre deres climate transition plan til afstemning på deres seneste generalforsamling. Det beviser, at Unilever gerne vil gå forrest i kampen for klimaet, og at SDG Invest kan spille en aktiv rolle i at skubbe virksomheder i en mere bæredygtig retning.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder