Mere end 532 investorer kræver handling fra verdens politikere, og SDG Invest er selvfølgelig med

Et kollektiv af mere end 532 investorer, som tilsammen forvalter mere end USD 3900 milliarder, kræver i en ny erklæring, at verdens politikere skaber konkrete forandringer, som bringer os tættere på en opfyldelse af Paris Aftalens målsætning.

I 2022 er der stadig ikke fuld enighed om, at klimaforandringerne primært er menneskeskabte. Jovist, langt størstedelen er da enige, men der er stadig dem, der ikke helt køber den forklaring.

Noget vi til gengæld godt kan blive enige om, uafhængigt af om man tror på at klimaforandringerne er menneskabte eller ej, er at den grønne omstilling bliver en dyr omgang i de kommende år. Ifølge McKinsey lyder prisen for en omstilling til netto-nul i 2050 på intet mindre end USD 9200 milliarder om året frem mod 2050, som skal investeres i fysiske aktiver. Det er USD 3500 milliarder mere, end vi i øjeblikket årligt investerer i fysiske aktiver.

Men som med enhver investering, så investerer man selvfølgelig kun, hvis der er en vis sandsynlighed for et fremtidigt afkast – og det skulle der gerne være. Idéen med at investere så kraftigt i klimaforanstaltninger nu er at gøre fremtidens samfund mere robust, så vi er mere modstandsdygtige for, hvad fremtiden har at byde på. Samtidig er sandsynligheden for mere ekstreme og hyppigere vejr fænomener større jo varmere temperaturen bliver – og netop derfor er det så vigtigt, at vi holder os under en temperaturstigning på 1,5 grader.

Med sådan en dyr “ønskeliste” er det helt essentielt, at vi får aktiveret nogle af samfundets største pengetanke – eksempelvis pensionskasser, forsikringsselskaber og institutionelle investorer, men også private formuer.

Mobilisering af den finansielle sektor

Finanssektoren har allerede f ået øjnene op for de risici stigende klimaforandringer medfører, men også de muligheder, der præsenterer sig, hvis man investerer i klimaløsninger. Men netop fordi klimaforandringerne har så store implikationer for finanssektoren, bliver sektoren også mødt med et hav af standarder – både lovpligtige og frivillige, som investorer skal/bør følge og som sigter mod at standardisere rapportering – og det har bidraget til en stor grad af forvirring og skabt et komplekst system af standarder som direkte konkurrerer med eller overlapper hinanden.

På den baggrund er 7 af verdens største investorgrupper gået sammen og har skabt initiativet The Investor Agenda. Det er et forum, som har til formål at strømline bogstav suppen af klima-standarder og initiativer, dele best practice og derigennem hjælpe investorerne med at tackle klimakrisen, samtidig med at gruppen forsøger at presse politikerne til at skabe mere konkret handling, som kan bringe os tættere på netto-nul.

For hvis du spørger de 7 investorgrupper, så er politikerne nøglen til at løse klimakrisen. Derfor udsendte gruppen i september i år det årlige Global Investor Statement – en slags spiseseddel, hvor de lister de områder, hvor de gerne ser politikerne være mere proaktive. I år er den erklæring blevet underskrevet af mere end 532 globale investorer – heriblandt SDG Invest, som tilsammen forvalter mere end USD 3900 milliarder.

Handling er nødvendig nu

Timingen er selvfølgelig ikke nogen tilfældighed. Der er mindre end 2 måneder til den årlige internationale klima konference, COP27, løber af stablen i Sharm el Sheikh i Egypten. Og selvom COP27 ikke har fået helt samme mediebevågenhed som sidste års COP26 i Glasgow, og forventningerne heller ikke er helt lige så store, så bliver konferencen en vigtig reminder om, at vi ikke skal glemme at tænke langsigtet.

Det er ellers nemt at udskyde noget så langsigtet som klimaforandringer og et mål om netto-nul i 2050, når vi har mere presserende udfordringer med stigende inflation, energikrise, hungersnød i flere lande, krigen i Ukraine, og meget af verden stadig kæmper med covid-19 . Men klimakrisen overskygger dem alle sammen i omfang, og derfor må vi ikke glemme at skabe forandring nu.

Global Investor Statement opfordrer helt konkret verdens politikere til en række tiltag, som skal accelerere den grønne omstilling. Disse tiltag fokuserer på 5 hovedområder:

  • At landenes 2030 planer er i overensstemmelse med Paris Aftalens 1,5 graders målsætning.
  • At der implementeres nationale politikker, som sikrer at temperaturstigningen bliver holdt under 1,5 grader. Det indebærer bl.a. implementeringen af co2 afgifter, deadlines for udfasning af tilskud til fossile brændstoffer, samt en generel udfasning af fossile brændstoffer.
  • At bidrage til reduktionen af ikke-co2 drivhusgasser, især med fokus på metan.
  • At bygge videre på de aftaler, der blev lavet på COP26, især med fokus på klimafinansiering, hvor de industrialiserede lande stadig ikke har nået sin målsætning om at støtte udviklingslande med 765 milliarder kroner år (USD 100 milliarder), som ellers blev lovet helt tilbage i 2009.
  • At styrke offentliggørelsen af klimadata på tværs af det finansielle system.

Du kan læse hele listen over Global Investor Statements tiltag her, og læse mere om the Investor Agenda her.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder