August var turbulent måned for aktiemarkederne. Degradering af den amerikanske statsgæld og rystelser i den kinesiske økonomi har sørget for, at august lever op til sit ry som en negativ måned på aktiemarkedet. På trods af turbulensen outperformer SDG Invest det brede verdensaktieindeks i august måned.

På det amerikanske marked begyndte måneden med en degradering af den amerikanske statsgæld af rating bureauet Fitch, der sendte amerikanske statsobligationer fra en rating på AAA til AA+. Det er første gang siden 2011, hvor rating bureauet S&P lavede samme manøvre, at den amerikanske statsgæld er blevet degraderet. Ændringen kommer som følge af, at Fitch vurderer, at der har været en stabil forringelse i styringen af finansielle forpligtelser samt kritik af situationen vedrørende ændring af gældsloftet i juni. Det resulterede dog kun i beskedne fald på aktiemarkederne, hvilket indikerer, at tilliden til den amerikanske stat fortsat er høj.

I fraværet af rentemøder i både den amerikanske og europæiske centralbank, har fokus i stedet været på det årlige møde for centralbankstopchefer i Jackson Hole der afholdes i slutningen af august. Her har været holdt taler fra særligt den amerikanske centralbankchef Jerome Powell, hvor han understreger ambitionen om at få inflationen ned på 2%. De seneste økonomiske nøgletal fra juli måned viser, at kerneinflationen i USA var på 4,7% og dermed in-line med forventningerne, og en nedgang fra juni på 0,1%.

I Kina har vi også set store bevægelser på aktiemarkedet, hvor de seneste økonomiske nøgletal viser en deflation på -0,3% og forventninger til fremtiden er ikke optimistiske. De 2 store ejendomsselskaber China Evergrande og Country Garden har taget overskrifter i august måned. China Evergrande vendte tilbage i handel efter et 17 måneder langt forbud, og det udløste et kursfald på 79% på aktiens første handelsdag. Country Garden har misvedligeholdt betalinger på to obligationer og der er fare for at det udvikler sig til en betalingsstandsning, hvilket ligeledes har udløst massive kursfald. Til trods for, at det ikke har nogen direkte indvirkning på investeringer i SDG Invest, så er nyheder som disse noget der bidrager til udsving på det generelle aktiemarked.

SDG Invest outperformer

SDG Invest har haft en rigtig god august måned, hvor fonden outperformer både det brede verdensaktieindeks og foreningens benchmark Dow Jones Sustainability med hhv. 0,56% og 0,75%. Dog kan fonden ikke se sig helt fri for en let negativ stemning og falder med -0,48% efter omkostninger, mens det brede verdensaktieindeks falder med -1,04% og Dow Jones Sustainability falder med -1,23% begge før omkostninger. Det er særligt fondens eksponering til sundhedssektoren med Novo Nordisk, Regeneron Pharmaceutical og Merck samt teknologisektoren med Nvidia og Infosys, der har bidraget til outperformance relativt til benchmark, samtidig med at fonden har haft gavn af den manglende eksponering til ejendomme og forsyning. År-til-dato har SDG Invest leveret et afkast efter omkostninger på 11,75% pr. 31. august 2023.

Nvidia – en af de helt store darlings indenfor AI

Kunstig intelligens er stadig det helt store samtaleemne, og årsag til at mange af vores selskaber har leveret en overbevisende performance i august. Her er særligt Nvidia i fokus og har leveret imponerende tal for andet kvartal, hvor omsætningen stiger med 101,5% for året og indtjeningsmarginen stiger til 45,8%, hvor den sidste år var på 9,8% for samme kvartal. De cementerer med regnskabet deres centrale rolle i udrulningen af kunstig intelligens, og har haft en imponerende kursudvikling gennem hele 2023. Samtidig er de blevet toneangivende for hele markedet for kunstig intelligens, da deres regnskab i stor grad giver en indikation af, hvordan det går for andre virksomheder.

Omlægning i SDG Invest

I August måned foretog vi en omlægning i foreningens portefølje. Vi har solgt selskaberne Brembo og China Everbright, og har i stedet købt Verallia.

Verallia

Verallia er en fransk emballagevirksomhed, der fremstiller og genbruger glas til både mad og drikkevarer. Selskabet er den tredje største emballageproducent af glas i verden, og fremstiller bl.a. glas til Nutella. Verallia blev børsnoteret i 2019, og er et frasalg fra den franske virksomhed Compagnie de Saint-Gobain. Verallia opererer primært i Europa, hvor knap 90% af omsætningen kommer fra, og den resterende del af omsætningen stammer fra Latin Amerika. Prissætningen på aktien ligger i historisk perspektiv i den lave ende, og den handler samtidig til en billigere prissætning relativt til sammenlignelige selskaber. Verallia har siden børsnotering været på en vækstrejse, og seneste regnskabstal viste fortsat stærke resultater, der overraskede markedet positivt.

Brembo

Vi har solgt Brembo, da selskabet er kommet rigtig godt tilbage efter en hård periode under Corona, og aktien handlede omkring sit højeste niveau i 5 år. Vi mener at væksttempoet for aktien er aftagende, og at værdiskabelsen fremadrettet er begrænset, hvorfor det vil være fordelagtigt at forlade den nu.

China Everbright

Vi har solgt China Everbright, da selskabet har ikke bevist det helt store rent afkastmæssigt siden vi tog den ind i porteføljen, og indtjeningen har været faldende siden midt 2021. Vi mener at situationen ikke vil ændre sig, og selskabet lever ikke længere op til de kvalitetskriterier, som vi har for vores portefølje.

Med denne omlægning i porteføljen føler vi os overbeviste om, at vi står endnu bedre rustet til resten af 2023. Hvis du har spørgsmål til din portefølje eller til situationen på markedet, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder