SDG Invest øger fokus på menneskerettigheder i aktivt ejerskab

SDG Invest har over de sidste par måneder taget en række tiltag, der skal øge fokus på de internationale menneskerettigheder blandt de virksomheder, vi er investeret i, og blandt globale investorer.

I SDG Invest investerer vi kun i virksomheder, som arbejder ambitiøst og målrettet med bæredygtighed i deres forretning. Vi bruger FN’s 17 Verdensmål som rammeværk til at sikre, vores investeringer støtter op om en bæredygtig udvikling for alle frem mod 2030. Derfor står de globale menneskerettigheder helt centralt i vores screening, analyse og dialog med de virksomheder, vi er investeret i. Samtidig ønsker vi også at bidrage til et øget fokus på menneskerettigheder på tværs af investeringssektoren.

I starten af april 2020 indtrådte vi i Investor Alliance for Human Rights – et netværk af investorer, der har til formål at fremme fokus på menneskerettigheder i investeringer. Netværket består af flere end 170 investorer fra hele verden, der til sammen repræsenterer mere end 4 billioner USD i investeringer.

Som en del af netværket har vi blandt andet være med til at give input og feedback til et nyt investorværktøj, som skal få flere investorer til inddrage menneskerettighederne i deres investeringsbeslutninger og aktive forvaltning. Vi har samtidig underskrevet KnowTheChain’s investor statement, der tilskynder investorer og virksomheder til at fokusere på udryddelsen af tvangsarbejde i globale leverandørkæder.

I den seneste måned har vi i samarbejde med KnowTheChain og Investor Alliance for Human Rights udsendt breve til en række mode- og tekstilproducenter, hvor vi opfordrer dem til at sikre gode forhold for deres globale leverandører og deres ansatte under den igangværende COVID-19 krise. Du kan finde brevet her.

I SDG Invest ser vi frem til forsat at samarbejde med andre investorer om at øge det globale fokus på menneskerettigheder.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder