SDG Invest når ’all-time-high’… igen

Januar nærmer sig med hastige skridt og dermed så småt afslutningen på endnu et investeringsår. Det forgange år har været fantastisk afkastmæssigt set på trods af, at signalerne fra finansmarkederne har været skiftende.

I november satte afkastet for SDG Invest rekord med 27,29 % år-til-dato efter alle omk. (d. 7.11.19). De positive takter, vi har set i de første 11 måneder af 2019, er fortsat helt til dags dato, og SDG Invest har igen sat rekord med et afkast på 30,49 % år-til-dato efter alle omk. (17.12.19).   

30,49 % er et flot afkast, ikke mindst set i forhold til gennemsnittet for markedet (indekset MCSI World), som i samme periode har et afkast på 29,53 % før omkostninger.

I løbet af 2019 er vi blevet ca. 600 investorer i SDG Invest, som tilsammen har investeret over 370 mio. kr. Med et vellykket afkast og en voksende forening, ser vi derfor tilbage på året med tilfredshed.

Afkast placerer SDG Invest i top

2019 blev også året, hvor SDG Invest har placeret sig i top blandt globale aktiefonde. Fælles for disse aktiefonde er, at de alle investerer i globale aktier på investorernes vegne. Dermed har bæredygtige investeringer gennem SDG Invest givet et højere afkast end andre fonde i mere traditionelle kategorier. Konklusionen er derfor klar: Det kan betale sig at investere i bæredygtige selskaber som har FN’s 17 verdensmål i fokus.

Årets der gik: blandede signaler på den internationale arena

På trods af at 2019 har været fantastisk afkastmæssigt har det mildest talt ikke været det nemmeste år at navigere i fra investorers side. På den ene side har Tyskland været på vej ind i en lavkonjunktur. USA har skabt usikkerhed om frihandel og protektionisme og Brexit har underholdt med drama i stor stil. På den anden side har makroindikatorer som jobskabelsen i USA, solide virksomhedsregnskaber og sænkelsen af renten resulteret i stigende risikoappetit hos investorerne.

Signalerne fra finansmarkederne har været skiftende, og 2019 har været modsætningernes år. Det bliver derfor interessant at se, hvad 2020 har at byde på. I SDG Invest er vi klar over, at vi skal være meget vågne for at kunne navigere i de blandede signaler og risici, der bestemt også kunne være på lidt længere sigt.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.