SDG Invest når ’all-time-high’… igen

Januar nærmer sig med hastige skridt og dermed så småt afslutningen på endnu et investeringsår. Det forgange år har været fantastisk afkastmæssigt set på trods af, at signalerne fra finansmarkederne har været skiftende.

I november satte afkastet for SDG Invest rekord med 27,29 % år-til-dato efter alle omk. (d. 7.11.19). De positive takter, vi har set i de første 11 måneder af 2019, er fortsat helt til dags dato, og SDG Invest har igen sat rekord med et afkast på 30,49 % år-til-dato efter alle omk. (17.12.19).   

30,49 % er et flot afkast, ikke mindst set i forhold til gennemsnittet for markedet (indekset MCSI World), som i samme periode har et afkast på 29,53 % før omkostninger.

I løbet af 2019 er vi blevet ca. 600 investorer i SDG Invest, som tilsammen har investeret over 370 mio. kr. Med et vellykket afkast og en voksende forening, ser vi derfor tilbage på året med tilfredshed.

Afkast placerer SDG Invest i top

2019 blev også året, hvor SDG Invest har placeret sig i top blandt globale aktiefonde. Fælles for disse aktiefonde er, at de alle investerer i globale aktier på investorernes vegne. Dermed har bæredygtige investeringer gennem SDG Invest givet et højere afkast end andre fonde i mere traditionelle kategorier. Konklusionen er derfor klar: Det kan betale sig at investere i bæredygtige selskaber som har FN’s 17 verdensmål i fokus.

Årets der gik: blandede signaler på den internationale arena

På trods af at 2019 har været fantastisk afkastmæssigt har det mildest talt ikke været det nemmeste år at navigere i fra investorers side. På den ene side har Tyskland været på vej ind i en lavkonjunktur. USA har skabt usikkerhed om frihandel og protektionisme og Brexit har underholdt med drama i stor stil. På den anden side har makroindikatorer som jobskabelsen i USA, solide virksomhedsregnskaber og sænkelsen af renten resulteret i stigende risikoappetit hos investorerne.

Signalerne fra finansmarkederne har været skiftende, og 2019 har været modsætningernes år. Det bliver derfor interessant at se, hvad 2020 har at byde på. I SDG Invest er vi klar over, at vi skal være meget vågne for at kunne navigere i de blandede signaler og risici, der bestemt også kunne være på lidt længere sigt.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder