SDG Invest er nu børsnoteret på Nasdaq Copenhagen

Nu kan du nemt og hurtigt investere i SDG Invest, som i dag har første handelsdag på Nasdaq Copenhagen. SDG Invest investerer kun i store globale virksomheder, der aktivt arbejder med FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, og er den første af sin slags i Europa.

I dag, knap et år efter SDG Invest så dagens lys, har vi første handelsdag på Nasdaq Copenhagen. Du kan finde SDG Invest i din netbank, ved at søge på fondskoden: DK0060947323.

SDG Invest udmærker sig ved udelukkende at investere i globale virksomheder, der aktivt arbejder med FNs Verdensmål For Bæredygtig Udvikling uden at gå på kompromis med afkast.

Verdensmålene har mottoet ”leave no one behind”, og det har derfor fra starten været en ambition for SDG Invest, at vi skal have alle typer af investorer med om bord. Vi har allerede 126 investorer efter bare et år, og vi håber at mange flere vil udnytte, at det nu er nemt og hurtigt at investere i bæredygtige globale aktier.

SDG Invest har fået en flyvende start i 2019 – årets første 3 uger har budt på et afkast på 6,07% hvilket er på linje med de store verdensindeks.

Om SDG Invest

  • Stiftet i et samarbejde mellem formueforvalteren Stockrate Asset Management og rådgivningsvirksomheden SDGlead
  • Kapitalforeningen har været aktiv siden 8. februar 2018, og har indtil nu investeret 225 millioner DKK
  • SDG Invest har udviklet et unikt analyseværktøj, der vurderer virksomhederne på 42 parametre og 136 scoringsmuligheder i kategorierne bæredygtighed, god virksomhedsledelse og lederskab inden for FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder