SDG Invest ændrer stykstørrelsen. Hvad betyder det for dig?

I SDG Invest ønsker vi, at alle kan være med til at tage del i den bæredygtige transformation ved at investere i bæredygtige aktier. Samtidig mærker vi en stor efterspørgsel efter at kunne investere mindre beløb. SDG Invest ændrer derfor stykstørrelsen (den nominelle værdi af én andel) fra 10.000 DKK til 100 DKK for at gøre fonden mere tilgængelig. Samtidig ændres navnet på fonden til SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk. (akkumulerende).

SDG Invest skifter navn til SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk.

På generalforsamlingen i april 2021 blev det besluttet at ændre navnet på afdelingen SDG Invest. Navneændringen skyldes, at der påtænkes at lancere flere fonde i Kapitalforeningen SDG Invest. Hver fond vil derfor få eget navn, som afspejler dets investeringsunivers.

Navneændringen trådte i kraft torsdag den 7. oktober 2021.

SDG Invest ændrer stykstørrelsen

SDG Invest har besluttet at ændre stykstørrelsen i fonden fra 10.000 til 100. Det betyder, at hvis du har 1 andel i SDG Invest i dag med en nominel værdi på 10.000 DKK, vil du efter ændringen i stedet have 100 andele med en nominel værdi på 100 DKK. Den samlede værdi af din investering ændrer sig ikke af den grund.
Ved at ændre stykstørrelsen vil fonden blive mere tilgængelig for nye og eksisterende investorer, da minimumsbeløbet ved at træde ind i fonden sænkes.

Hvornår sker ændringen af stykstørrelsen?

Planen for gennemførelse af ændringen af stykstørrelsen er følgende:

  • 12. oktober 2021: Sidste handelsdag på Nasdaq med stykstørrelse 10.000 kr. i ISIN DK0060947323
  • 13. oktober 2021: Første handelsdag på Nasdaq med ny stykstørrelse 100 kr. i ISIN DK0061668654

Hvad betyder det for dig?

Det forventes, at du kan se ændringen af stykstørrelsen på dit depot den 15. oktober 2021. Du vil modtage en investormeddelelse fra VP Securities, der fortæller om ændringen på dit depot.

Markedsværdien på dit depot vil være uændret, men du vil opleve følgende ændringer:

  • Prisen på fonden vil ændre sig i et forhold fra 10.000 DKK til 100 DKK. For eksempel hvis kursen er 15.700 kr. pr. andel, vil den være ændret til 157 kr. pr. andel. Dette vil afhænge af kursen på dagen.
  • Dit antal af andele vil være 100 gange større, end du havde tidligere. Så hvis du tidligere havde for eksempel 1 andel, vil du nu have 100 andele.

“Leave no one behind”

Sloganet for FN’s 17 Verdensmål hedder ”Leave no one behind”, hvilket kan oversættes til at “Alle skal med”. Det betyder, at verdensmålene er et fællesprojekt, hvor vi arbejder for en bæredygtig udvikling og bedre vilkår i alle lande. Det gælder selvfølgelig også, når det kommer til at give alle muligheden for at tage del i den bæredygtige transformation ved at investere i bæredygtige aktier. Som nævnt er årsagen til ændring af stykstørrelsen i SDG Invest, at vi ønsker, at alle skal kunne tage del i den bæredygtige omstilling ved at investere i bæredygtige selskaber. Det ønske indfrier vi ved at sætte minimumsinvesteringen ned, så stort set alle har mulighed for at investere i SDG Invest.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder