Status på aktiemarkederne

Udviklingen på aktiemarkederne har i november måned været særdeles positiv. Den gode stemning er særligt båret af positive inflations- og rentenyheder fra USA. Kerneinflationen i USA er faldet tilbage som ventet, og er et tegn på, at rentehævningerne fra den amerikanske centralbank begynder at virke og inflationen er toppet. Faldet i inflationen kan medføre, at FED fremover vil træde en smule på bremsen i forhold til deres hidtil sete aggressive renteforhøjelser, hvilket blev taget positivt imod af markedet.

Vender vi blikket mod de asiatiske aktiemarkeder, så har investorernes øjne særligt været rettet mod Kinas Coronapolitik i november måned, hvor voldsomme demonstrationer mod Corona restriktioner har fyldt mediebilledet. Kina har hidtil ført en nul-tolerance strategi, men vi ser nu, at Kina så småt begynder at føre en mere lempelige Coronapolitik. Dette har medført, at de kinesiske aktier har fået et kraftigt boost i november måned. Dette har ligeledes haft en positiv afsmittende effekt på de globale aktiemarkeder.

De positive takter i november har medført, at verdensaktieindekset MSCI World har haft en fremgang på 2,30%. Indekset har år-til-dato (d. 30. november) leveret et afkast på -7,06% målt i danske kroner. De amerikanske aktiemarkeder har ligeledes haft medvind, og her er det toneangivende indeks S&P500 steget med 1,29% i november måned og år-til-dato ligger indekset på -5,50% målt i danske kroner.
Europa har også draget fordel af de positive nyheder. Afkastet i det største europæiske aktieindeks Stoxx 600 oplevede en fremgang på 6,06% i november måned, og er år-til-dato på -9,78% målt i danske kroner. SDG Invest har ligeledes oplevet medvind i november måned, og har leveret et afkast på 5,33%. Fonden har år-til-dato haft en tilbagegang på -10,07%. På nuværende tidspunkt har SDG Invest hentet 12,99% afkast i fjerde kvartal. Alle ovennævnte år-til-dato afkast er pr. 30. november 2022.

Omlægning i SDG Invest

Vi har i november måned foretaget en omlægning i porteføljen, hvor vi har reduceret antallet af selskaber. Porteføljen består nu af 59 selskaber. Vi har solgt selskaberne 3M, Rockwool og Beijing Enterprises Water Group, og vi har i stedet købt Orkla.

Vi har frasolgt det amerikanske konglomerat 3M, da vi ser et stort risikoelement i fortsat at have selskabet i porteføljen. 3M står foran op mod 300.000 søgsmål. Omkostningerne ved retssagerne er stadigvæk uvisse, men kan have store økonomiske konsekvenser for 3M. Derudover har 3M i en længere periode ikke leveret tilfredsstillende resultater ved deres seneste regnskabsaflæggelser.

Vi har frasolgt det danske stenuldsisoleringsselskab Rockwool, da de har nægtet at stoppe deres aktiviteter i Rusland. Dette ønsker vi i SDG Invest ikke at identificere os med, hvorfor vi har valgt at trække vores investering ud af selskabet.

Vi har frasolgt det kinesiske investeringsselskab Beijing Enterprises Water Group, da selskabet over en længere periode har rykket sig mod en dårligere placering i SDG Invest’s bæredygtige screening. Endvidere har selskabet ikke levet op til vores finansielle kvalitetskriterier, hvorfor det var oplagt at tage selskabet ud af porteføljen.

Vi har i stedet for ovenstående selskaber købt ind i det norske selskab Orkla. Orkla er Nordens største leverandør af mærkevarer til dagligvarehandel. Selskabet ejer en stærk produktportefølje med brands såsom: Kims, Naturli’, Beauvais, Bahncke og Jordan med videre. Orkla har et solidt økonomisk fundament med stærke pengestrømme, som gør dem til en modstandsdygtig case i forhold til en potentiel afmatning. Derudover har selskabet leveret en stærk vækst over tid på både salg og på indtjeningsniveau. Orkla har et højt engagement indenfor bæredygtighed. Selskabet har et særligt fokus på menneskerettigheder i deres forsyningskæde, cirkulær økonomi og biodiversitet. Desuden har selskabet godkendte Science-Based Targets på både kort og langt sigt, og har sat et mål om at være Co2-neutral i 2045.

Forventninger til fremtiden

De globale aktiemarkeder befinder sig lige nu i et krydsfelt mellem frygt og håb. Frygten omkring hvor længe den globale opbremsning vil fortsætte, og hvad effekten af renteforhøjelser og de høje inflationsniveauer vil have i 2023. Den aggressive rentepolitik udløser bekymringer om en recession i 2023. Håbet er derimod, at vi nærmer os toppen af renteforhøjelserne i første halvår af 2023, og inflationen så småt vil bøje af og gå i den rigtige retning. I SDG Invest har vi fortsat tiltro til aktiemarkedet, og forventer at der er attraktive afkastmuligheder at hente. Men vi vurderer også at inflationen fortsat vil være et risikoelement, man som investor skal tage højde for i en længere periode.

Hvis du har spørgsmål til din portefølje, eller til situationen på markedet, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder