Aktiemarkederne genoptog den positive udvikling i maj efter en sløj april måned. De primære inflationsnøgletal gennem maj faldt for USA’s vedkommende og steg en smule i Eurozonen, men førte ikke an til større bevægelser på aktier. Kombineret med en stærk regnskabssæson ført an af tech-aktier var der igen plads til positive afkast på aktiemarkederne. I dette nyhedsbrev ser vi især på, hvordan de forskellige regioner har klaret sig, og hvordan SDG Invest har præsteret – og dykker især ned i specifikke sektorer og selskaber, der har bidraget væsentligt til afkastene.

Månedens highlights

  • Kombinationen af en stærk regnskabssæson ført an af tech-aktier førte til positive afkast på aktiemarkederne.

  • Inflationsnøgletal faldt i USA og steg lidt i Eurozonen, men påvirkede ikke aktiemarkederne væsentligt.

  • SDG Invest leverede et flot afkast på 3,68% i maj måned

Markedsudvikling i maj

På tværs af de enkelte regioner leverede Europa og USA månedens bedste afkast på hhv. 3,54% og 3,34%. Dog havde Japan svært ved at bygge videre på den stærke start på 2024 og leverede et afkast på -1,15%. Tech-aktierne løb endnu en gang med overskrifterne i maj måned. Især Nvidias fremragende kvartalsregnskab aflagt d. 22. maj indfriede og overgik tårnhøje forventninger til selskabet på både omsætning og indtjening. Det medførte aktiekursstigninger for Nvidia og alle andre selskaber med aktiviteter inden for chips og kunstig intelligens. I SDG Invest har vi selskaber inden for forskellige dele af chipsegmentet af teknologisektoren. Vi har blandt andet Nvidia og TSMC.

Afkast Maj 2024 (31.05.2024)
Ligevægtet verdensindeks 1,55% 6,52%
Dow Jones Sustainability 1,26% 8,03%
USA (S&P 500) 3,34% 13,59%
Europa (STOXX 600) 3,54% 10,84%
Japan (Nikkei 225) -1,15% 5,98%
Danmark (OMX C25) 4,13% 10,12%
SDG Invest 3,68% 12,45%

SDG Invest outperformer benchmark

I maj måned leverede SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier imponerende afkast på 3,68% og overgik benchmark (Dow Jones Sustainability World Composite Index) med 2,42% (efter omkostninger). På årsbasis har fonden også klaret sig godt og overgået benchmark med 4,42% (efter omkostninger).

Sektorerne IT, materialer og industri var hovedbidragyderne til afkastet i maj, med stigninger på mellem 0,7-0,9% i forhold til benchmark. Inden for IT-sektoren var Nvidia den primære driver med en stigning på 126% alene i 2024. Fremgangen i de andre to sektorer blev støttet af selskaber som Verallia, Novonesis og Schneider Electric.

Alle ovenstående afkast er pr. 31. maj 2024.

Stærke kvartalsregnskaber: Amerikanske tech-selskaber overrasker positivt

 

Indeværende regnskabssæson Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) (100% har aflagt) 4,08% 7,80%
Europa (STOXX 600) (80% har aflagt) -5,10% -6,15%
SDG Invest 9,45% 29,23%

Regnskabssæsonen for første kvartal 2024 er stort set ved vejs ende, og generelt har de amerikanske selskaber overrasket analytikerne positivt på både indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis 1,01% og 8,27%. De europæiske selskaber har indtil videre skuffet en smule på analytikernes forventninger til omsætningsvæksten men overraskede positivt på indtjeningsvæksten med henholdsvis -0,95% og 9,08%.

Særligt har de amerikanske virksomheder inden for IT- og kommunikationssektoren overgået forventningerne, drevet af deres investeringer i kunstig intelligens, hvilket har resulteret i betydelig vækst i både omsætning og indtjening og smittet af på aktiekurserne.

I Europa er det de færreste sektorer udover finans, der har vækstet i deres indtjening, hvilket er i tråd med den udfordrede vækst, som vi ser i Europa relativt til USA. Det er især i industrien og i energisektoren, at de europæiske selskaber taber terræn. De 2 danske transportselskaber AP Møller-Mærsk og DSV har som eksempel begge måtte rapportere markant lavere indtjening i kvartalet.

Positive regnskaber i SDG Invest’s selskaber

Når vi ser på tallene for regnskabssæsonen for SDG Invest ser det generelt solidt ud i forhold til de overordnede markeder med en tocifret indtjeningsvækst. Selskaberne i porteføljen leverer en positiv vækst i både omsætning og indtjening samt overrasker positivt i forhold til analytikernes forventninger.

SDG Invest’s positive resultater bekræfter os fortsat i, at vi ejer solide selskaber og at en velovervejet investeringsstrategi kan skabe værdi og sikre langsigtet vækst. Samtidig understreger dette nødvendigheden af at have en diversificeret portefølje med fokus på selskaber, der har potentialet til at levere stærke resultater over tid.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder