Juli var en positiv måned på aktiemarkederne, og afkastene var drevet af en stærk regnskabssæson kombineret med bedre end ventet nøgletal fra USA. Det nød SDG Invest godt af, og fonden leverede et positivt afkast på 0,96% i juli måned.

Positive takter på aktiemarkedet i juli blev understøttet af lavere end ventet inflationstal fra USA, bløde rentemøder samt robuste amerikanske vækstsignaler. I forhold til tidligere på året, så er afkastet for juli måned drevet af en bredere skare af aktier. I langt størstedelen af det første halvår af 2023 var kursudviklingen båret af ganske få selskaber i den teknologiske sektor, nemlig Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Microsoft og Nvidia. Den store kursfest som disse selskaber oplevede, har været båret af interessen for og fokus på kunstig intelligens, og det har skabt grobund for en bekymring om, hvorvidt disse kursstigninger var holdbare. Denne bekymring kan dog blive lagt lidt til side ved udgangen af juli.
Verdensaktieindekset kvitterede med en stigning på 2,55% for denne måned. Vender vi blikket mod USA havde de amerikanske selskaber medvind, og det brede amerikanske aktieindeks S&P500 steg med 2,47% i juli. I Europa fulgte selskaberne trop, og det europæiske aktieindeks EuroStoxx 600 leverede et afkast på 2,25%.

Udviklingen på rentemarkedet

I juli måned hævede den amerikanske centralbank FED som ventet renten med 0,25%, og renteniveauet er nu på 5,25-5,50%. Centralbankchefen Jerome Powell meddelte, at nøgletallene for vækst og inflationsniveauerne fortsat er en afgørende faktor for om de vil hæve renten igen. Men markedets foreløbige indprisning tyder på at rentetoppen er nået.

Den europæiske centralbank fulgte trop med FED og hævede renten med 0,25%, og renteniveauet er nu på 3,75%. Her kom derimod ingen udmelding omkring hvorvidt de kommer til at hæve renten ved kommende rentemøde. Dog udtrykker centralbankchefen Christine Lagarde, at det ønskede inflationsniveau på 2,00% skal nås uanset hvad.

SDG Invest’s performance

Den positive stemning på aktiemarkedet i juli har også givet medvind til SDG Invest, der steg med 0,96%. Afkastet år-til-dato er 12,29% pr. 31. juli 2023. Fondens eksponering til særligt teknologisektoren og stabilt forbrug har givet et positivt bidrag til afkastet den seneste måned. Derudover har fonden haft gavn af manglende eksponering til forsyningssektoren.

Regnskabssæson

I USA har ca. 88% af selskaberne aflagt regnskab, hvoraf størstedelen af regnskaberne i USA overrasker positivt. Samlet set er omsætningsvæksten indtil videre på 0,34% og indtjeningsvæksten er på -8,29% for kvartalet. Det er særligt sektorerne energi, materialer og sundhed, som trækker indtjeningsvæksten ned.
I Europa har ca. 71% af selskaberne aflagt regnskab, og her er det kun halvdelen af regnskaberne som overrasker positivt. Den foreløbige omsætningsvækst for de europæiske selskaber er på -6,55% og indtjeningsvæksten er på -10,39%. Det er en bredere skare af sektorer som trækker indtjeningsvæksten ned, heriblandt ejendomssektoren og energisektoren, som er de mest pressede sektorer. Forskellen på resultaterne i USA og Europa udgør primært dårligere udvikling i industri- og forbrugssektorerne i Europa.

Tendenserne i porteføljeselskabernes regnskaber er, at selskaberne har lidt nemmere end tidligere ved at eksekvere i deres værdikæde, men at efterspørgslen ikke er så kraftig i diverse brancher. Vi ser flere selskaber opleve afmatning, da kunderne lagerreducerer i stedet for at købe nye varer, og vi ser derudover, at den forventede styrke af kinesisk genåbning udebliver. Prisstigninger på produkterne og stram omkostningsstyring er det der går igen hos de selskaber, der har formået at beskytte deres marginer. En selskabsmargin betyder forskellen mellem selskabets indtægter og udgifter.

I denne regnskabssæson oplever vi, at enkelte porteføljeselskaber melder en anelse skuffende ud om fremtiden. Dette gælder også for teknologiselskaber, som forudser en afmatning i efterspørgslen, også på de billigere chips der bliver brugt i mere simple produkter. For SDG Invest er den samlede indtjeningsvækst for porteføljen på 7,9% og omsætningsvæksten på 4,5%. Dette er dog ikke det endelige billede for porteføljen, da alle selskaber endnu ikke har aflagt regnskab (49 ud af 58 selskaber har aflagt regnskab).

Hershey

Et eksempel på et stærkt kvartalsregnskab i porteføljen er fra chokoladeproducenten Hershey. Selskabet aflagde solide tal for andet kvartal, der overgik forventningerne på markedet. Hershey udviser stærk ”pricing power”, som betyder, at de vellykket har overført prisstigninger til kunderne. Disse prisstigninger beskytter Hershey mod det pres, som vi i øjeblikket ser på salgsvolumen og høje råvarepriser. Dette er særligt gældende for deres forretningsdivision ”Salty Snacks”, som er en anelse presset og oplever tilbagegang i salg bl.a. grundet kundernes lagernedbringelse. Overordnet set er det et meget solidt regnskab for Hershey med en stabil vækstrate og marginudvidelse, og selskabet skaber fortsat masser af værdi til investorerne.

SDG Invest’s selskaber er solide

Det vi kan udlede af nuværende regnskabssæson er, at vi har selskaber der er i ganske fin form relativt til det generelle marked, men også at der generelt tegnes et billede af forsigtighed fremadrettet. Dette harmonerer fint med den makroøkonomiske situation, hvor fokus mest af alt er på, om vi kan få en blødere landing eller om vi skal have recession.
Det fornuftige resultat vi hidtil har set i porteføljeselskabernes regnskaber, bekræfter det os i, at vores investeringsfilosofi fortsat skaber værdi til investorerne. Hvis du har spørgsmål til din portefølje eller til situationen på markedet, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.