Politisk medvind til bæredygtige investeringer

Positive vaccinenyheder har i løbet af november måned skabt optur på aktiemarkederne, hvor det især er de aktier, som har været hårdest ramt under coronakrisen, der har fået solide stigninger. Dermed har vi været vidne til et mindre ’comeback’ til de selskaber, der har været hårdest påvirket under Corona-pandemien. 

På bæredygtighedsområdet har Bidens valgsejr i USA skabt fornyet håb om, at den bæredygtige omstilling vil komme til at stå bedre end under den nuværende administration. Bidens nye klimaplan for USA er blevet kaldt for historisk ambitiøs med en målsætning om at være CO2-neutral i 2050 understøttet af grønne investeringer med en svimlende sum af 12.500 mia. kr. Hvis det lykkedes for Biden at komme igennem med klimaplanen i kongressen, kan det være med til at sætte skub i den grønne transformation. For med reel opbakning fra USA, kan vi få omstillingen op i et tempo på globalt plan, som er nødvendig for bl.a. at nå i mål med Parisaftalen. Med USA og dens teknologiske know-how kan vi komme nærmere de nye løsninger, som kan ændre vores måde at udlede CO2 på i tilstrækkelig grad.

Bæredygtighed er et centralt konkurrenceparameter

Bidens ambitiøse klimaplan vil være med til at bane vej for investeringer med fokus på bæredygtighed. Et konkurrenceparameter som i forvejen er blevet centralt for virksomheder, og som gør, at varme intentioner og kontanter følges ad. På den måde er der indledt et kapløb mod at kunne levere de bedste og mest bæredygtige produkter.

Set i dette perspektiv kommer vores investeringsstrategi dig som investor til gode. I SDG Invest sætter vi barren højest, når det kommer til bæredygtige investeringer. Vi investerer kun i verdens økonomisk stærkeste selskaber, der driver den bæredygtige omstilling og arbejder med områder som cirkulær økonomi, CO2-reduktioner i overensstemmelse med Parisaftalen, ansvarlig skat og etiske leverandørkæder.

Med lanceringen i 2018 var vi den første aktiefond i Europa, der tog en proaktiv tilgang til at integrere FN’s 17 verdensmål for Bæredygtig Udvikling i investeringsbeslutningen. I dag har mere end 1000 investorer placeret mere end 490 mio. kr.

Uddrag af impact resultater i 2019

  • 97 % af selskaberne i SDG Invest porteføljen har mål for at reducere deres udledning af CO2e

  • 62 % af selskaberne arbejder aktivt med deres leverandørkæde for at reducere udledningen af CO2e

  • 81 % af selskaberne har forpligtet sig til cirkulær økonomi

  • 53 % af selskaberne er en del af Science Based Targets-initativet

  • 100 % af selskaberne arbejder

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

SDG Invest Faktaark – December

Kapitalforeningen SDG Invest Afkast ÅTD 2020 (09.12.20)
Afkast MSCI World i DKK 5,97 % (før alle omk.)
Afkast SDG Invest 5,42 % (efter alle omk.)
Merafkast ift. MSCI World -0,55 %

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder