Partnerskaber for bæredygtig udvikling

Som investor har man et ansvar for at drive virksomheder i en bæredygtig retning gennem aktivt ejerskab. Hos SDG Invest har vi derfor tilsluttet os en række partnerskaber og initiativer, der skal fremme den bæredygtige udvikling ved at øge vores indflydelse ved at løfte i flok. Vi giver her en oversigt over, hvilke partnerskaber og initiativer, vi er en del af, og hvorfor.

Investor Alliance for Human Rights

SDG Invest har siden april 2020 været medlem af Investor Alliance for Human Rights, som er en kollektiv platform for ansvarlige investorer, der ønsker at fremme de globale menneskerettigheder. Gennem medlemsskabet er der fokus på investorernes ansvar for at respektere menneskerettigheder og ansvarlig forretningsadfærd, der skal medvirke til, at virksomheder udarbejder ansvarlig forretnings- og menneskerettighedspolitikker. I alliancen går vi i direkte dialog med de enkelte virksomheder, som vi er investeret i, samt samarbejder om at udvikle fælles guidelines der kan fremme menneskerettighederne i specifikke sektorer.

Alliancen består af over 170 institutionelle investorer, herunder kapitalforvaltere, fonde, familiefonde, fagforeningsfonde, pensionsselskaber og legater, der tilsammen repræsenterer over USD 5 milliarder i aktiver under forvaltninger og 18 lande.

Menneskerettigheder står centralt i SDG Invests bæredygtige investeringsmetode, hvor vi blandt andet screener virksomheders arbejde med due diligence fokuseret på menneskerettigheder, forpligtelse til at betale leveløn og tilgang til bekæmpelse af brugen af børnearbejde i globale forsyningskæder. Gennem alliancen har vi mulighed for at fremme menneskerettigheder yderligere.

Principles for Responsible Investment (PRI)

SDG Invest har siden marts 2019 forpligtet sig til de seks principper for ansvarlige investeringer, der udgør FN’s principper for ansvarlig investering (PRI). Principperne er et sæt ambitiøse investeringsprincipper, der tilbyder investorer at integrere ESG i deres investeringspraksis.

Under PRI, har vi forpligtet os til at handle langsigtet med udgangspunkt i en miljømæssig, social og ledelsesmæssig (ESG) tilgang, der skal påvirke effektiviteten af vores portefølje positivt – både bæredygtigt og finansielt.

De seks principper er:

  • Princip 1: Vi vil integrere ESG-spørgsmål i investeringsanalyse og beslutningsprocesser
  • Princip 2: Vi vil være aktive ejere og indarbejde ESG-spørgsmål i vores ejerskabspolitikker og -praksis
  • Princip 3: Vi vil søge passende oplysninger om ESG-emner fra de virksomheder, vi investerer i
  • Princip 4: Vi vil fremme implementeringen af principperne på tværs af investeringsbranchen
  • Princip 5: Vi vil arbejde sammen for at forbedre vores effektivitet i implementeringen af principperne
  • Princip 6: Vi rapporterer om vores aktiviteter og gør fremskridt hen imod implementeringen af

KnowTheChain

SDG Invest har siden april 2020 været underskrivere af KnowTheChain initiativet, der er sat i søen for at få virksomheder og investorer til at forstå og håndtere tvungen arbejdskraft i deres globale forsyningskæder.

Det er vanskeligt og komplekst at tackle tvangsarbejde i virksomhedernes globale forsyningskæder. Målet bag KnowTheChain er derfor at informere virksomheder og investorer i beslutningsprocessen og udruste virksomheder til at drive mere gennemsigtige og ansvarlige leverandørkæder samt overholde voksende juridiske forpligtelser.

KnowTheChain giver os mulighed for at udvikle vores tilgang til vores aktive ejerskab samt udvide vores kendskab til de risici, der er forbundet med forskellige brancher globalt.

Climate Action 100+

SDG Invest har siden marts 2019 deltaget i Climate Action 100+, som er et investordrevet initiativ, der skal sikre, at de virksomheder med størst CO2 aftryk tager de nødvendige skridt for at deducere emissioner og imødekommer de udfordringer, der følger med klimaforandringerne.

Initiativet består af 575 globale investorer, der til sammen repræsenterer USD 54 billioner i aktiver under forvaltning på 33 markeder samt 167 globale virksomheder, der er estimeret til at stå for 80 % af globale industrielle emissioner.

Som investor har man både mulighed for at indgå i en deltagende rolle eller en supporterende rolle. Som deltagende investor er man ansvarlig for at indgå direkte i dialog med fokusvirksomheder – både individuelt men også kollektivt med andre deltagende investorer. Som supporterende investor støtter man offentligt initiativets mål, men deltager ikke direkte i dialogerne med fokusvirksomhederne.

Hos SDG Invest har vi taget en deltagende rolle i alle vores porteføljevirksomheder, som er en del af initiativets målgruppe. Vi ser vores deltagelse som en del af vores aktive ejerskab og globale ansvar og bruger initiativet til at lægge yderligere pres på de virksomheder, der allerede er i vores portefølje. Initiativet giver os mulighed for at tilskynde flere virksomheder til at arbejde med bæredygtighed, Parisaftalen og FN’s Verdensmål.

Carbon Disclosure Project (CDP)

SDG Invest har deltaget I CDP siden november 2020. CDP er en international nonprofitorganisation, der hjælper investorer, virksomheder og stater med at sætte retningslinjer for rapportering af deres miljømæssige påvirkning. CDP hjælper med at måle risici og muligheder forbundet med klimaforandringer, vandsikkerhed og skovrydning. Målet med CDP er at sætte en standard for, hvordan man som investor, virksomhed og stat skal rapportere ens miljøpåvirkning.

Hos SDG Invest har vi implementeret CDPs retningslinjer for rapportering af vores porteføljes miljømæssige påvirkning, så vi kan danne os et overblik over vores indflydelse som investor. Vi benytter os af rapporteringen i vores årlige Impact Rapport.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder